سلطان علی جوادی مدیر مسؤل رادیو نسیم به یک سال زندان محکوم شد

  سلطان علی جوادی مدیر مسؤل رادیو نسیم به یک سال زندان محکوم شد

21 قوس 1402

نیلی- سلطان علی جوادی مدیر مسؤل رادیو خصوصی نسیم در دایکندی از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به یک سال زندان محکوم شد. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به صدور این حکم، خواستار تجدید نظر در این حکم و آزادی فوری این خبرنگار محلی می‌باشد.

 یک منبع محلی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که روز گذشته محکمه ابتدایی شهری  در نیلی مرکز ولایت دایکندی، سلطان علی جوادی را احضار و قاضی حکم یک سال زندان را به او ابلاغ کرده است. در این جلسه همسر سلطان علی جوادی نیز حضور داشته است و جوادی بعد از ابلاغ حکم به زندان انتقال داده شده است.

تا اکنون مسؤلان محلی در مورد این حکم ابراز نظر نکرده اند اما منابع آگاه به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که سلطان علی جوادی به اتهام «تبلیغات علیه امارت اسلامی افغانستان» و «جاسوسی برای کشورهای خارجی و کافر» محکوم شده است.

سلطان علی جوادی، سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی دو گزارشگر رادیو نسیم 2 میزان سال جاری به اتهام باز نشر برنامه‌های رادیو آزادی و تبلیغات علیه اداره طالبان به اداره استخبارات دایکندی احضار شدند و سه روز بعد کارمندان استخبارات ضمن لاک و مهر کردن دروازه رادیو، سه کارمند نامبرده را نیز بازداشت کردند و تا شام همان روز برای چند ساعت از آنان بازجویی شد.

با وصف این، این سه کارمند رادیو نسیم دوباره در 15 میزان از سوی استخبارات بازداشت شدند که مجبتی قاسمی، 6 روز، سیف الله رضایی، 11 روز و سلطان علی جوادی 17 روز در بازداشت بود. اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که زمینه آزادی این سه خبرنگار بعد از ارایه ضمانت فراهم شده است.

گفته می‌شود که در حکم یک سال زندان محکمه ابتدایی شهری دایکندی، 17 روز بازداشت سلطان علی جوادی حساب شده است اما او باید متباقی دوران زندان خود را سپری کند. یک منبع محلی گفت که این حکم نهایی نیست و مدیر مسؤل رادیو نسیم می‌تواند درخواست تجدید نظر ارایه کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، صدور حکم ابتدایی یک سال زندان برای سلطان علی جوادی مدیر مسؤل رادیو نسیم را که بدون حضور وکیل مدافع صورت گرفته و روند محاکمه آن نیز غیر شفاف بوده است، ناعادلانه و غیر قابل قبول می‌داند. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی شدید از صدو این حکم، خواستار تجدید نظر در آن و آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگار محلی، رفع اتهام‌، و بازگشایی دوباره رادیو نسیم می‌باشد.