میرزا حسنی صاحب امتیاز رادیو صدای آفتاب از زندان آزاد شد

۱۷ میزان ۱۴۰۱

نیلی- میرزا حسنی، خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب در ولایت دایکندی که چهار ماه قبل از سوی نیروهای «امارت اسلامی» بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.

سکینه رحیمی، همسر آقای حسنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که میرزا حسنی بعد از ظهر از زندان استخبارات در کابل آزاد شده است. میرزا حسنی ۳ ماه جوزا سال جاری از سوی نیروهای «امارت اسلامی» در هرات بازداشت شده بود.

این خبرنگار به فعالیت سیاسی متهم شده بود در حالی که خبرنگاران محلی و خانواده‌اش این اتهام را بی بنیاد می‌خوانند.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از آزادی میرزا حسنی، بازداشت و زندانی کردن این خبرنگار را بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور می‌داند که از سوی «امارت اسلامی» مورد تائید قرار گرفته و قابل اجرا خوانده شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی، از مسؤلان امارت می خواهد به هر گونه شکایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای اقدام کند.

برمبنای ماده چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات، به شکایات و تخلفات از خبرنگاران و رسانه‌ها رسیدگی کرده و متخلف را حسب احوال، توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌کند.

در جریان یک سال حاکمیت «امارت اسلامی»‌، بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران روز به افزایش بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان، حداقل ۱۳۰ مورد بازداشت موقت توام با خشونت و تهدید از یک تا چند ساعت و یا چند روز و چند ماه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در جریان یک سال حاکمیت «امارت اسلامی»‌ ثبت کرده است.

۱۰ روز قبل عبدالحنان محمدی خبرنگار پژواک در کاپیسا بعد از حدود چهار ماه از زندان استخبارات در کابل آزاد  شد. این خبرنگار به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شده بود در حالی که خانواده او این اتهام را بی بنیاد خوانده اند. در حال حاضر خالد قادری، مجری سابق رادیو نوروز در هرات که ۲۶ حوت ۱۴۰۰ بازداشت شده بود، همچنان در زندان بسر می‌برد.خالد به دلیل  نشر دیدگاه انتقادی‌اش در مورد «امارت اسلامی» در شبکه های اجتماعی از سوی محکمه هرات به یک سال زندان محکوم شده است.