مسؤلان در دایکندی همچنان به درخواست تحقیق در مورد حمله مدیر مسؤل و ساختمان رادیو نسیم بی پروایی می کنند

مسؤلان در دایکندی همچنان به درخواست تحقیق در مورد حمله مدیر مسؤل و ساختمان رادیو نسیم بی پروایی می کنند

۱۸ عقرب ۱۳۹۵

نیلی: مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن انتقاد شدید از اداره محلی به ویژه نهادهای امنیتی بخاطر بی توجهی به درخواست جامعه رسانه ای در زمینه تحقیق حمله اخیر به رادیو نسیم، از قوماندان امنیه ولایت می خواهد به فشار و تهدید رسانه ها هر چه زودتر پایان دهد.

افراد مسلح ناشناس، شب ۲۰ میزان سال جاری با ورود به خانه محمد رضا واحدی، صاحب امتیاز و مدیر مسؤل رادیو نسیم در شهر نیلی، وی را به شدت لت وکوب کرده و سپس ساختمان این رسانه را که در جوار خانه واحدی قرار دارد با بم دستی مورد حمله قرار داده‌اند.

با این که صاحب امتیاز رادیو نسیم بارها گفته است که با هیچ فرد و یا گروهی دشمنی ندارد و نمی‌داند به چه دلیل هدف مهاجمان نا‌شناس قرار گرفته است، اما برخی از مسؤلان امنیتی وی را به سازمان دهی این رویداد متهم کرده اند اما هرگز هیچ شواهد و یا مدارکی که ادعای خود را ثابت کنند، ارایه نکرده اند.

روز گذشته، جنرال سید باقر مرتضوی قوماندان امنیه دایکندی در نشستی که به منظور حمایت از نیروهای امنیتی در نیلی برگزار شده بود، رسانه های محلی را متهم کرد که"دستاوردهای مثبت" نیروهای امنیتی را بازتاب نمی دهند و در پی "برجسته سازی نکات منفی" می باشند.

وی هشدار داد با افرادی که نیروهای امنیتی را" تحقیر" کنند، ایستادگی و آنان را به نهادهای عدلی معرفی خواهد کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن انتقاد شدید از اداره محلی بخاطر بی پروایی در زمینه این رویداد، از قوماندان امنیه ولایت می خواهد بجای اشاعه افترا و وارد کردن اتهام به خبرنگاران، نسبت به کارکردهای نهاد امنیتی زیر اداره اش در راستای تامین مصونیت خبرنگاران و رسانه ها پاسخ گو باشد.

این نهاد مدافع آزادی بیان، با تقدیر از تلاش های نیروهای امنیتی در راستای فعالیت های کاری شان، از قوماندان امنیه ولایت می خواهد  تا بیشتر از این به درخواست جامعه رسانه ای بی پروایی نکند و حداقل بعد از گذشت یک ماه از لت و کوب مدیر مسؤل رادیو نسیم و حمله به ساختمان این رادیو، نتایج یافته های پولیس را در این زمینه با رسانه ها شریک بسازد.

سید انور شهاب، مسؤل ولایتی مرکز خبرنگاران افغانستان در دایکندی می گوید که بی پروایی مسؤلان امنیتی به درخواست رسیدگی به این قضیه سبب شده است که بیشتر خبرنگاران و فعالان رسانه ای نسبت به مصونیت و امنیت خود به شدت نگران باشند.

مرکز خبرنگاران افغانستان مصمم است تا با شریک ساختن این موضوع با مقام های مسؤل در کابل، به دادخواهی خود تا زمانی که نگرانی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در دایکندی در این زمینه رفع نشده است، ادامه دهد.