رئیس جمهور قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده اما والی دایکندی خلاف آن عمل می کند

رئیس جمهور قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده اما والی دایکندی خلاف آن عمل می کند

۲ حوت ۱۳۹۴

نیلی: والی دایکندی، برخلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات که از سوی رئیس جمهور توشیح شده است، به ادارات دولتی این ولایت دستور داده است بدون هماهنگی با مقام ولایت با خبرنگاران مصاحبه نکنند.

سید محمد انور شهاب، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان در دایکندی می‌گوید که در پی این اقدام والی، خبرنگاران نه تنها از دسترسی به موقع به اطلاعات محروم شده‌اند بلکه در مواردی مورد توهین نیز قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، ۲۳ جدی، معصومه مرادی مکتوبی به ادارات دولتی نوشته است که بر اساس آن هیچ یک از مسؤلان این ولایت بدون هماهنگی والی نمی‌توانند با رسانه‌ها مصاحبه کنند.

رضا واحدی، مدیرمسئول رادیو خصوصی نسیم در شهر نیلی گفت که شرایط برای فعالیت آزاد رسانه یی در حال حاضر در دایکندی دشوار شده است.

به گفته وی، بیشتر مسؤلان محلی حاضر به مصاحبه نمی شوند و یا معلومات ناقص را در اختیار آنان قرار می‌دهند و از همین رو خبرنگاران نمی‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به موقع و به درستی بدست آورند.

به باور واحدی، این کار بخاطر فشار وارد کردن بر رسانه‌ها و کتمان حقایق صورت می‌گیرد.

بر پایه معلومات ارایه شده از رادیو دایکندی، به تازگی خبرنگار این رسانه سه بار بخاطر کسب معلومات در مورد رویدادهای خشونت علیه زنان به سارنوالی استیناف مراجعه کرده و نتوانسته است مصاحبه بگیرد.

محمد حسین جویا، سرپرست این اداره گفته است که هیچ مکلفیتی برای ارایه معلومات ندارد ومصاحبه نخواهد کرد.

افرون براین، معلوماتی وجود دارد که اداره محلی ضمن برخورد سلیقه یی، به خبرنگاران و حرفه آنان نیز توهین کرده است. هفته قبل خبرنگار رادیو دایکندی که نشست خبری والی دعوت شده بود، توسط محافظان والی در دروازه ولایت متوقف و مورد توهین قرار گرفته و از  ورود به این نشست منع شده است.

والی تا اکنون حاضر نشده است در این زمینه صحبت کند، اما محمد حسین سیرت، رئیس اطلاعات وفرهنگ دایکندی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات حق شهروندان به ویژه خبرنگاران است می‌گوید حکومت داری خوب آن است که مردم از دستاوردهای حکومت مطلع شوند.

وی گفت: «مکتوبی که از سوی ولایت صادر شده است بدین معنی نیست که ادارات دولتی اطلاعات را دردسترس رسانه‌ها قرار ندهد چون دراین مکتوب تصریح شده است که اطلاعات تایید ناشده را بدون هماهنگی والی با رسانه‌ها شریک نسازید.»

رئیس اطلاعات و فرهنگ افزود که قرار است دو روز بعد در نشستی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و در عین حال به رؤسای ادارات گفته شود که مکتوب مذکور را بهانه نکنند و با خبرنگاران مصاحبه نمایند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از والی دایکندی می خواهد با احترام به قوانین نافذ کشور به ویژه قانون حق دسترسی به اطلاعات که از سوی رئیس جمهور توشیح شده است، از هر گونه اقدامی فعالیت خبرنگاران و رسانه ها را در این ولایت محدود می کند، خودداری نماید.

بدیهی است در صورتی که روند کنونی ایجاد محدودیت برای کار خبرنگاران در دایکندی ادامه یابد، اقدام های دادخواهانه گسترده یی صورت خواهد گرفت.