حکومت به قضیه خشونت و برخورد توهین‌آمیز قوماندان امنیه دایکندی با خبرنگاران رسیدگی کند

نشست کمیته مشترک ولایتی برخورد تهدید آمیز قوماندان امنیه دایکندی به پایان رسید

۲۰ عقرب ۱۳۹۹

نیلی- قوماندان امنیه دایکندی در نشست روز گذشته کمیته مشترک ولایتی که به بررسی قضیه خشونت دستیارش با یکی از خبرنگاران محلی اختصاص یافته بود، نه تنها حاضر به رسیدگی به این قضیه نشده است بلکه با برخورد توهین آمیز، خبرنگاران محلی و به ویژه نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان را که خواهان رسیدگی به این قضیه شده بود تهدید کرده است.

دو روز پیش، سلطان‌علی جوادی خبرنگار رادیونسیم هنگام مصاحبه با شماری افرادی که مدعی بودند اموال شان از سوی دزدان در ساحه بند برلان ولسوالی شهرستان به سرقت برده شده بود، از سوی یاور قوماندان امنیه مورد لت وکوب قرار گرفته است. افراد مال‌باخته گفته‌اند که قرار بود شکایت خود در مورد قضیه سرقت را با محمد صادق مرادی فرمانده امنیه که در آن زمان در خوابگاه خود حضور داشته است شریک کنند.

جوادی گفت:" من می‌خواستم در مورد این سرقت و (شکایت مال‌باختگان) را که چرا قوماندان امنیه در مورد آن اقدامی نمی‌کند از قوماندان امنیه بپرسیم اما در حالی که از معترضان عکس می گرفتم، یاورش مرا مورد لت وکوب قرار داد و حتی توهین و تحقیر کرد."

سید محمد انور شهاب نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان در دایکندی که در عین حال مدیر مسؤل رادیو صدای قریه است می‌گوید که او شاهد برخورد نادرست یاور قوماندان با خبرنگار رادیو نسیم بوده است.

شهاب گفت که روز گذشته قضیه لت و کوب سلطان علی جوادی در نشست کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها که به ریاست محمد علی ارزگانی معاون والی دایکندی برگزار شد مطرح گردید. به گفته وی، محمد صادق مرادی قوماندان امنیه در این نشست بجای پاسخ به اعضای کمیته در مورد قضیه جوادی، خبرنگاران را مورد توهین قرار داده است و نماینده مرکز خبرنگاران را که خواستار پیگیری جدی این قضیه شده بود با  الفاظ تند مورد توهین قرار داده و حتی قصد برخورد فیزیکی داشته است.

شهاب می گوید که قوماندان امنیه با رد لت و کوب خبرنگار رادیو نسیم از سوی یاورش، به خبرنگاران گفته است که "شما را به رسمیت نمی‌شناسم و دست‌تان خلاص(هرکاری از شما ساخته است انجام دهید)."

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن محکوم کردن برخورد غیر مسؤلانه و تهدید آمیز قوماندان امنیه دایکندی با نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان و خبرنگاران دایکندی، از کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها که به ریاست سرور دانش معاون رئیس جمهور فعالیت می‌کند می خواهد که هر دو قضیه را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.

نجیب الله مقصودی مسؤل کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران در وزارت امور داخله به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که هر دو رویداد با جدیت بررسی می‌شود و نتیجه آن به جلسه آینده کمیته مشترک که احتمال دارد در هفته جاری برگزار شود، ارایه خواهد شد.