اقدام های محدود کننده آزادی بیان والی همچنان دایکندی ادامه دارد

اقدام های محدود کننده آزادی بیان والی همچنان دایکندی ادامه دارد

۱۰ اسد ۱۳۹۶

نیلی: مسؤلان رسانه‌های محلی در دایکندی می‌گویند که والی این ولایت همچنان به بی‌پروایی خود به قانون حق دسترسی به اطلاعات که از سوی رئیس جمهور توشیح شده است ادامه می‌دهد و در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات محدودیت خلق می کند.

در تازه ترین مورد، دو روز پیش محافظان دفتر والی به سید محمد انور شهاب مدیر مسؤل رادیو غیر دولتی دایکندی اجازه نداده اند بخاطر انجام مصاحبه به دفتر والی برود.

وی می گوید که قصد داشت در مورد وضعیت شاروالی با معصومه مرادی والی دایکندی مصاحبه کند اما محافظان والی گفته اند که حق انتقال دستگاه ثبت صدا و دیگر وسایل کاری را به داخل دفتر والی ندارد.

معصومه مرادی، والی دایکندی ۲۳ جدی ۱۳۹۴ در نامه ای رسمی به ادارات دولتی این ولایت، گفته بود که هیچ یک از مسؤلان محلی نباید بدون هماهنگی والی  با رسانه‌ها مصاحبه کند.

سید محمد انور شهاب می‌گوید مدتی بعد از این موضوع و پس از افزایش شکایات خبرنگاران و فشارهای نهادهای مدافع خبرنگاران، والی وعده سپرد که با خبرنگاران در راستای دسترسی به اطلاعات به طور جدی همکاری خواهد کرد.

اما، ۳۱ جوزا ۱۳۹۵، مسؤلان هر سه رادیوی محلی غیر دولتی در دایکندی در نامه ای سرگشاده به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بودند که والی همچنان به وعده خلافی خود در این راستا ادامه می‌دهد و به هیچ عوان حاضر نمی‌شود در مورد مسائل مهم و حیاتی ولایت با رسانه‌ها مصاحبه کند.

اما به گفته شهاب، والی دایکندی تا اکنون حاضر نشده است رو در رو با تلفونی با رسانه های محلی مصاحبه کند و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز با گذشت زمان محدودتر شده است و حتی در مواردی خبرنگاران از سوی محافظان والی مورد تحقیر و توهین نیز قرار گرفته‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان بار دیگر از والی دایکندی می‌خواهد به عنوان نماینده رئیس جمهور به قوانین نافذ کشور به ویژه قانون حق دسترسی به اطلاعات که سه سال قبل از سوی رئیس جمهور توشیح شده است، احترام بگذارد و از اجرای آن خودداری نکند.

این نهاد مدافع آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ای از رئیس جمهور می‌خواهد مطابق با قانون حق دسترسی به اطلاعات و همچنان وعده های پی در پی به خبرنگاران که گفته بود دیگر معلومات در انحصار افراد خاص نخواهد بود، عمل کند.