ما را در توییتر دنبال کنید.


خبر خوب! زوان #تکل، #گزارشگر تلویزیون #هیله در #هلمند، بعد از سپری کردن ۱۴ روز در زندان، امروز آزاد شد. همچنان، خا… https://t.co/7T8aYcTp5g

#Afghanistan:Good news! Zowan #Takal,a reporter4 #HeelaTV in Helmand province released on Sunday after 14 days in… https://t.co/cDcqvw7I87

The exiled Afghan Journalists in Pakistan who are seeking help from international organizations to settle them in d… https://t.co/fB2l0vzVHU

RT @HNajafizada: به @parwizkawa عزیز و تمام @AFIntlBrk خجسته باد!

خبرهای افغانستان

شمارش‌گر رویدادها-1400

0
کشته شده
0
سایر موارد

( زخمی، خشونت فیزیکی، حمله، توهین، تهدید، بازداشت، ربوده شده)

مرکز خبرنگاران افغانستان در فیسبوک و توییتر

تاریخ مطبوعات افغانستان(۱۳۹۹-۱۲۵۴ ه.خ)

عضو سازمان‌های بین‌المللی

Image
Image
Image
Image