خبرهای افغانستان

شمارش‌گر رویدادها-1400

0
کشته شده
0
سایر موارد

( زخمی، خشونت فیزیکی، حمله، توهین، تهدید، بازداشت، ربوده شده)

مرکز خبرنگاران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی( فیسبوک، توییتر، لینکدین)

تاریخچه مطبوعات افغانستان

جایزه خبرنگار سال افغانستان

متن

روز ملی خبرنگار

متن

مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان عضو سازمان‌ها و شبکه‌های بین‌المللی زیر است:

Image
Image
Image
Image