خبرنگار سال افغانستان-۱۳۹۴

خبرنگار سال افغانستان-۱۳۹۴

معروفه ذکی، خبرنگار آریانا نیوزخبرنگار سال افغانستان

۲۷حوت ۱۳۹۴

کابل: معروفه ذکی، خبرنگار آریانا نیوز با گزارشی از خدمات آمبولانسی در کابل، توانست با رای هیئت داوران، عنوان «خبرنگار سال افغانستان» را بدست آورد.

خانم ذکی در این گزارش چگونگی ارایه خدمات در مرکز «کابل آمبولانس» را بازتاب داده و افزون بر آن مشکلات و چالش‌هایی که در راستای نهادینه شدن فرهنگ استفاده از آمبولانس در پایتخت کشور وجود دارد، برجسته ساخته است.

در رقابت امسال، ده‌ها گزارش از رسانه‌های مختلف و خبرنگاران آزاد نامزد شده بود که از میان آن‌ها، ۱۰ گزارش به شرح زیر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

۱) گزارش فرشته فیضی از رادیو کلید در مورد خانه امن زنان

۲) گزارش ستوری کریمی از پژواک در مورد مسائل امنیتی مرزی افغانستان و ایران

۳) گزارش وحید پیمان از هشت صبح در مورد فساد مالی در معارف هرات

۴) گزارش کریم امینی از طلوع نیوز از جنگ کندز

۵) گزارش محمد هارون مجیدی از روزنامه ماندگار در مورد جلوگیری از ارسال کتابهای ناشران افغانستان به نمایشگاه کتاب تهران

۶) گزارش معروفه ذکی از آریانا نیوز در مورد کابل امبولانس

۷) گزارش انسیه شهید از طلوع نیوز در مورد افزایش مهاجرت افغان‌ها به اروپا

۸) گزارش احمد هنایش از رادیو آزادی در مورد خرید و فروش رای در ولایات پروان و کاپیسا

۹) گزارش امینه مایار از مجله مرسل در مورد دختران متکدی در کابل

۱۰) گزارش شیرشاه نوابی، از تلویزیون خورشید در مورد استخراج غیر قانونی یاقوت در سروبیپ

سرانجام با رای هیئت داوران، گزارش معروفه ذکی به دلیل مطابقت بیشتر با شرایط و معیارهای تعیین شده این رقابت، به ویژه سوژه بهتر و روشنگری به عنوان خبرنگار سال افغانستان در سال ۱۳۹۴ معرفی شد.

خبرنگار سال افغانستان روز پنج شنبه ۲۷ حوت در مراسمی بزرگ که به مناسبت روز خبرنگار در کابل برگزار گردید با لوح ویژه و ۱۵۰۰ دالر جایزه نقدی تقدیر شد.

این رقابت سه سال قبل آغاز شد. در سال اول، ملیار صادق آزاد از بی‌بی سی و در سال دوم، وحید پیمان از روزنامه هشت صبح عنوان خبرنگار سال افغانستان را بدست آوردند.