مدیریت

۳۰ دلو ۱۴۰۱

قندهار- محمدیار مجروح خبرنگار محلی تلو...

۲۹ دلو ۱۴۰۱( ۱۸ فبروری ۲۰۲۳)‌

نویسینده: ملک ستیز، پژوهش‌گر علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

۲۷ دلو ۱۴۰۱

قندهار- محمدیار مجروح خبرنگار محلی تلو...

۲۶ دلو ۱۴۰۱

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، هجوم نیروه...

نام: مینا خیری
وظیفه: مجری، تلویزیون آریانانیوز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده بر اثر انفجار
محل رویداد:‌ کابل
...

۲۱ دلو ۱۴۰۱

کابل- دوماه بعد از بسته  شدن بستن فرکانسی «اف.ام» رادیو آزادی و رادیو ...