مدیریت

۲۲ حوت۱۴۰۱

کابل- نخستین شماره  نشریه سیاسی اجت...

۲۲ حوت ۱۴۰۱

خوست- قدرت الله ترار خبرنگار تلویزیون زرغون در خوست بعد...

نجیب الله فریاد، خبرنگار آریانانیوز(راست) و روح‌الله روحانی خبرنگار تلویزیو...

۵ حوت ۱۴۰۱

هرات- همیشه بهار غفوری، تهیه کننده، گو...

 

۳ حوت ۱۴۰۱

کابل-  اجمل یزدانی خبرنگار پیشکسوت اف...