مدیریت

۲۰ اسد ۱۴۰۱

پارون- رادیوخصوصی «الینا» بعد از یک توقف ۱۱ ماهه، دوباره در شهر پارون مرکز ولایت نورستان...

۲۲ حوت ۱۴۰۱

مهترلام-  رادیوی خصوصی «زیار» در مهتر...

 

۷ قوس ۱۴۰۱

مهترلام- رادیو صدای شریعت در ش...

۲ قوس ۱۴۰۰

مهترلام- رادیو خصوصی هیله در ولای...