مدیریت

۱۳ سنبله ۱۴۰۱

هرات- اسماعیل آزاد، گزارشگر تلویزیون محلی صلح در هرات هن...

۹ اسد ۱۴۰۱

میمنه- پیکر محمد عارف سرخابی، مجری سابق رادیو در ولایت فاریا...

 

۴ اسد ۱۴۰۱

کابل- فرستنده تلویزیون راه فردا که دستر...

۱ اسد ۱۴۰۱

جلال آباد- مرکز خبرنگاران افغانستان، لت و کوب و تهدید س...