مدیریت

نوع پست: مدیر مسؤل

استخدام كننده:  گروه رسانه‌ای کلید-رادیو مرسل

محل وظیفه : كابل

تعداد پست ها : ۱

شرایط: ۳ تا ۵ سال تجر...

نوع پست: گزارشگر، تهیه کننده

استخدام كننده:  گروه رسانه‌ای کلید

محل وظیفه : كابل

تعداد پست ها : ۱

شرایط: ۲ تا ۳ سال تجر...

۱۰ دلو ۱۴۰۱

واشنگتن- شماری از خبرنگاران پناهنده افغان...

۴ دلو ۱۴۰۱

جلال‌آباد- خیرالله پرهر خبرنگار آزاد ورزشی در جلال‌آباد، از حدود د...

۲۸ عقرب ۱۴۰۱

قلعه‌نو- یک رادیوی خصوصی به نام «تعلیم...

۳۰ جدی ۱۴۰۱

گردیز- شبکه رادیویی خصوصی «هوا» به طور رسمی در گردیز مرکز و...