مدیریت

۳۱ حمل ۱۴۰۰(۲۰ اپریل ۲۰۲۱)

پاریس: ویرایش ۲۰۲۱ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌‌های

 

۲۰ حوت ۱۳۹۹

شبرغان- رادیو خصوصی ترکمن با تمرکز بر نشر برنامه به زبان ترکمنی ...

۲۳ حمل ۱۴۰۰

لشکرگاه- در هلمند، رادیو خصوصی سکون که با آغازین روزهای سال نو ۱۴۰۰هجری خورشیدی در شهر ل...

این گزارش دربرگیرنده آمار خشونت‌، تهدید‌، توهین و تحقیر، بازداشت و ربوده شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها و حمله بر ...

 

۲۷ حوت ۱۳۹۹

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان، نتیجه هشتمین دور جایزه سالانه ...

۲۷ حوت ۱۳۹۹

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان، نتیجه برنامه رقابتی جایزه سالانه خبرنگاری‌اش را اعلام...