مدیریت

۲۷ دلو ۱۴۰۱

قندهار- محمدیار مجروح خبرنگار محلی تلو...

۲۶ دلو ۱۴۰۱

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، هجوم نیروه...

نام: مینا خیری
زن/مرد: زن
وظیفه: مجری، تلویزیون آریانانیوز
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده بر اثر انفجار
محل روی...

۲۱ دلو ۱۴۰۱

کابل- دوماه بعد از بسته  شدن بستن فرکانسی «اف.ام» رادیو آزادی و رادیو ...

۱۸ دلو ۱۴۰۱

کابل- مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان-فرانسو...

۱۶ دلو ۱۴۰۱

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد «خبرنگار سال افغانستان» در سال ۱۴۰۱ هجری خو...