مدیریت

۱

نام: صفرمحمد اتل
زن/مرد: مرد
وظیفه: مجری
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: کشته شده
محل رویداد:‌ لشکرگ...

۱ جدی ۱۳۹۹

کابل- رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در و...

۲۸ قوس ۱۳۹۹

کابل- پولیس کابل دو تن را به اتهام حمله و ت...