مدیریت

۲ قوس ۱۴۰۰

مهترلام- رادیو خصوصی هیله در ولای...

۱ سرطان ۱۴۰۰

مهترلام- احمدعلی پتوال، خبرنگار ب...

گزارش وضعیت  آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال ۱۴۰۱

معرفی

۲۴ حوت ۱۴۰۱

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستان برندگان دهمین دور جایزه سالانه « خبرنگار  سال افغانست...

 

۲۴ حوت ۱۴۰۱

کابل-- مرکز خبرنگاران افغانستا...