مدیریت

۲۸ حمل ۱۴۰۱

کابل- محب جلیلی، خبرنگار تلویزیون«یک» و مجری پیشین تلویزیون «آریانانیوز» شب گذشته از سو...

۲۶ حمل ۱۴۰۱

میمنه-  فعالیت رادیو خصوصی «میمنه» در ولایت فاریاب پس از حدود ۱۰ سال به دلیل آن چه که م...

۲۵ حمل ۱۴۰۱

گردیز-  فعالیت رادیو خصوصی «پکتیا غگ» در ...

۲۵ حمل ۱۴۰۱

فیروکوه- غلام‌ربانی هدفمند خبرنگار محلی در غور که هشت روز پیش از سوی نیروهای استخبارات ...

۱۷ حمل ۱۴۰۱

فیروزکوه، قندهار- امروز همزمان با آز...