مدیریت

۲۷ دلو ۱۳۹۹

فراه- شبکه رادیو خصوصی"صدای زن"  در شهر فراه راه اندازی شد. این نخستین ایستگاه رادیویی ...

۲۳ دلو ۱۳۹۹

میمنه-  قطب‌الدین کوهی خبرنگار پژواک شام امروز بر اثر شلیک افراد مسلح ناشناس در شهر م...

۱۷ دلو ۱۳۹۹

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد «خبرنگار سال افغانستان» در سال ۱۳۹۹ هجری خو...

۱۳ دلو ۱۳۹۹

مزارشریف- محمد رحیم صالح، رئیس  تلویزیون...

 

نظری پریانی، مدیر مسؤل روزنامه راه ماندگار در مراسم آغاز به کار این ر...

۱۲ دلو ۱۳۹۹

ترینکوت- تلویزیون خصوصی "پیوستون" در شهر تری...