مدیریت

۲ حوت ۱۴۰۰

قندهار- مرکز خبرنگاران افغانستان، منع خبرنگاران از پو...

۲۸ دلو ۱۴۰۰

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، در نظر دارد «خبرنگار سال افغانستان» در سال ۱۴۰۰ هجری خو...

۲۷ دلو ۱۴۰۰

کابل- فعالیت تلویزیون خصوصی آیینه پس از حدود ۱...

۱۳ دلو ۱۴۰۰

کابل- ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گو و معین ن...