مدیریت

 

۲۹ سرطان ۱۴۰۱

ترینکوت- مرکز خبرنگارا...

۱۸ سرطان ۱۴۰۱

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، عید سعید قربان را به ...

۷ سرطان ۱۴۰۱

پرویز کاوه، سردبیر دفتر امریکای تلویزیون افغانستان اینترنشنال جایزه شج...

۱۴ جوزا ۱۴۰۱

کابل- رضا شهیر، خبرنگار رادیو و تلویزیون راه فردا در کابل، شب گذشته در نزدیک یک پوسته امنیت...

۸ جوزا ۱۴۰۱

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، به ائتلافی از سازمان حامی خبرنگاران و حقوق بشر از کشوره...