مدیریت

۱۴ دلو ۱۴۰۰

میدان شهر- رادیو و تلویزیون خصوصی «تجلا» در میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک به دلیل آن چه...

۱۴ جوزا ۱۳۹۷

میدان شهر- کار ساخت ساختمان جدید برای رادیو و تلویزیون ملی در میدان شهر مرکز ولایت میدا...

۱ میزان ۱۳۹۳

میدان شهر- ساختمان راديوتلويزيون ملى در ميدا...

۲۲ حمل ۱۳۹۹

اسدآباد- گوهر صافی خبرنګار رادیو اشکلا در ولایت کنر که دو روز قبل بازداشت شده بود، آزاد ش...

۲۰ حمل ۱۳۹۹

اسدآباد- گوهر صافی خبرنګار رادیو اشکلا د...

۲۶ قوس ۱۳۸۸

اسدآباد- غیاث عبدالاحد خبرنگار روزنامه...