مدیریت

از راست به چپ: سلطان علی جوادی مدیر مسؤل رادیو نسیم، سیف‌الله رضایی و مجتبی  قاسمی دو ...

نام: حسین نادری
وظیفه: گزارشگر خبرگزاری صدای افغان
داخلی/خارجی: شهروند افغانستان
چگونگی مرگ: کشته شده بر اثر انفجار
محل روی...

 

از راست به چپ: حبیب الله سراب، خبرنگار تلویزیون آریانانیوز در پک...

از راست: محبوب‌الله حکیمی، عطاءالله عمر، فقیرمحمدفقیرزی، جان‌آغا صا...

جان آغا صالح(راست) و فقیرمحمد فقیرزی خبرنگاران رادیو کلید در ولایت ننگرهار روز ۱۹ اس...