ولایت کاپیسا با مساحت ۱۸۷۱ کیلومتر مربع در شمال شرقی کابل موقعیت دارد. 

واحدهای اداری:

۱- محمود راقی( مرکز ولایت)

۲- ولسوالی کوهستان – حصه اول

۳- ولسوالی کوهستان- حصه دوم

۴- ولسوال کوه بند

۵- ولسوالی نجراب

۶- ولسوالی تگاب

۷- ولسوالی اله سای


رسانه ها

رسانه های دولتی

تحت نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت می کنند

رئیس اطلاعات و فرهنگ : عبدالعلیم شفیق

شماره تماس : ۰۷۰۰۲۱۹۰۷۱

ایمیل : alimshafiq@yahoo.com

Shafiqkohistany@gmail.com


 

صوتی

۱- رادیو

آمر : احمد شاه خادم

برنامه ها: برنامه های متنوع اجتماعی،‌ سیاسی، آموزشی و تفریحی

ساعت نشر: ۴ بعد از ظهر تا ۱۰ بعد از ظهر


تصویری

۱- تلویزیون ملی

آمر : احمد شاه خادم

نشر برنامه های محلی تلویزیون کاپیسا به مشکلات فرکانسی با تلویزیون خصوصی شمشاد ازدو سال به این سو با مشکل مواجه گردیده است.

اما اداره محلی تلویزیون کاپیسا برنامه های تلویزیون ملی را از ساعت ۶ تا ۱۰ شب پخش می کند.


 چاپی

۱- هفته نامه کاپیسا

صاحب امتیاز : ریاست اطلاعات و فرهنگ

چاپ منظم چهارشنبه هر هفته

زبان نشر : فارسی دری و پشتو


رسانه های خصوصی - صوتی

۱-  رادیو  بهار

مدیر  مسئول : ذبیح الله محمدی

موقعیت : ولسوالی حصه اول کوهستان

۲-  رادیو  صدای نجراب

صاحب امتیاز : مطلب حامد

موقعیت : ولسوالی نجراب

۲- رادیو  امید

صاحب امتیاز : آیساف- وابسته به نظامیان فرانسوی

موقعیت : ولسوالی نجراب

۴- رادیو  بهار

مدیر  مسئول : ذبیح الله محمدی

موقعیت : ولسوالی حصه اول کوهستان


رسانه های خصوصی – تصویری

ندارد

رسانه های خصوصی – چاپی

۱- دو هفته نامه عصر تمدن

مدیر مسئول : آقا بچه شیدا

۲-  ماهنامه وفاق

مدیر مسئول : محمد اکرم خاموش

ولسوالی پنجشیر در سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی به ولایت تبدیل شد. قبل از آن پنجشیر بخشی از ولایت کاپیسا بود.

پنجشیر در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرق کابل در بین دو شاخه جنوبی هندوکش، از شمال شرق به جنوب غرب موازی به امتداد هندوکش واقع است ودره‌های فرعی آن از شمال به جنوب و از جنوب به شمال امتداد داشته وبه دره عمومی پنجشیر وصل می‌شود.

رودخانه پنجشیر با ریختن به رود کابل به پاکستان سرازیر می‌شود. زمستان پنجشیر سرد و پر برف بوده و تابستان معتدل دارد.

مرکز پنجشیر، بازارک است. مردم این ولایت به زبان فارسی دری سخن می گویند.

واحد‌های اداری

ولسوالی پریان (مرکز: نودانک)

ولسوالی حصه اول (مرکز: خنج)

ولسوالی حصه دوم (مرکز: کرامان)

ولسوالی حصه سوم (مرکز: رخه)

ولسوالی حصه چهارم (مرکز: عنابه)

ولسوالی شتل (مرکز: ده کلان)


رسانه‌ها

رسانه‌های دولتی

زیر پوشش ریاست اطلاعات و فرهنگ فعالیت می کنند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: محمد عزیز عظیمی

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۹۹۷۹

صوتی- دولتی

۱- رادیو پنجشیر - غیر فعال


تصویری- دولتی

تلویزیون ملی

آمر: شکر الله مشعل

شماره تماس: ۰۷۰۶۰۰۹۹۰۶

ساعت نشر برنامه: ۶ بعد از ظهر - ۱۰ بعد از ظهر (بیشتر شامل پخش برنامه‌های تلویزیون ملی است)

برنامه‌های محلی: نیم ساعت- خبرهای محلی به ویژه مراسم و برنامه‌های دولتی

فرستنده: ۳۰۰ وات


چاپی

۱- دو هفته نامه پنجشیر

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

وضعیت: غیر فعال( از ابتدای سرطان ۱۳۹۰ به دلیل کمبود بودجه)


رسانه‌های غیر دولتی

صوتی

۱. رادیو خراسان

صاحب امتیاز: احمد هنایش

شماره تماس: ۰۷۰۶۶۳۸۰۶۶

مدیر مسؤل: هارون عنابی

شماره تماس: ۰۷۷۹۶۲۰۰۰۱

نشرات: از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، خبری و تفریحی

شماری از این برنامه‌ها بصورت زنده و شماری هم بصورت ثبتی‌اند.


تصویری- خصوصی( غیردولتی)

ندارد


چاپی-خصوصی( غیر دولتی)

۱- ماهنامه پیام قلم

مدیر مسؤل: عزیز احمد حنیف

وضعیت: غیر فعال( به دلیل کمبود بودجه)

۲- ماهنامه شرشره

مدیر مسؤل: ‌سلیم

۳- ماهنامه شتل

مدیر مسؤل: نازو نیسان

یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های پنجشیر کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت پَروان در ۶۴ کیلومتری شمال کابل قرار دارد. شهر چاریکار مرکز این ولایت است.

واحدهای اداری

۱-چاریکار

۲-  سالنگ

۳-  شینواری

۴- غوربند

۵-  شیخ علی

۶- سرخ پارسا

۷- بگرام

۸-  کوه صافی

۹- سیدخیل

۱۰- جبل سراج


رسانه‌ها

رسانه‌های دولتی

زیر پوشش ریاست اطلاعات و فرهنگ قرار دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: عبدالواحد هاشمی

شماره تماس:

ایمیل:

رادیو ملی- ولایت پروان

آغاز فعالیت:

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و ورزشی

ساعت نشر برنامه ها:

مدیر مسؤل

شماره تماس:

ایمیل:

تصویری- تلویزیون ملی

آغاز فعالیت:

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و ورزشی

ساعت نشر برنامه ها:

مدیر مسؤل: عبدالوکیل سیاوش

شماره تماس:

ایمیل:

چاپی

۱- هفته نامه پروان

آغاز فعالیت: ۱۳۳۱ هجری خورشیدی

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی به زبان های فارسی دری و پشتو

تیراژ: یک هزار نسخه

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٩٩٧٤١٧٣٩

ایمیل:

۲- ماهنمامه پیام شهر

آغاز فعالیت: ۱۳۸۸ هجری خورشیدی

مطالب: مرتبط با فعالیت شهرداری چاریکار

صاحب امتیاز: شهرداری چاریکار

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٠٠٥٩٨٣٥٧

ایمیل: ghafar_raafi@gmail.com


رسانه‌های خصوصی(غیر دولتی)

۱. رادیو دنیا

آغاز فعالیت: ۱۳۸۹ هجری خورشیدی در شهر چاریکار

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی، ورزشی

ساحه پوشش: ولایت پروان

ساعت نشر برنامه ها: از ۴ صبح تا ۱۲ شب

صاحب امتیاز: عبدالعلیم ثاقب

شماره‌های تماس: ۰۷۰۶۶۳۸۰۶۶-۰۷۰۰۲۹۵۸۶۳

مدیر مسؤل: محمد ایوب نسیمی

شماره تماس: ۰۷۰۷۰۵۱۳۴۰

ایمیل:

۲. رادیو کهکشان

آغاز فعالیت: ۱۳۸۹ هجری خورشیدی در شهر چاریکار

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی، ورزشی

ساحه پوشش: ولایت پروان

ساعت نشر برنامه ها: از ۴ صبح تا ۱۲ شب

صاحب امتیاز: عبدالعلیم ثاقب

شماره‌های تماس: ۰۷۰۶۶۳۸۰۶۶-۰۷۰۰۲۹۵۸۶۳

مدیر مسؤل: محمد ایوب نسیمی

شماره تماس: ۰۷۰۷۰۵۱۳۴۰

۳. رادیو دنیا نوین

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

ساعت نشر برنامه: ۶ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: ولایت  پروان

صاحب امتیاز: شفیع مشفق

شماره تماس: ۰۷۹۷۰۲۸۲۵۶

ایمیل:

مدیر مسؤل: مسرور لطفی

شماره تماس: ۰۷۸۸۰۸۰۱۳

ایمیل:

۴. رادیو شهر به شهر

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

ساعت نشر برنامه: ۵ صبح  تا ساعت ۱۱ شب

ساحه پوشش: ولایت  پروان

صاحب امتیاز: حامد سمر

شماره تماس: ۰۷۶۶۸۹۹۸۸۹

مدیر مسؤل: حامد سمر

شماره تماس: ۰۷۶۶۸۹۹۸۸۹

ایمیل:

۵. رادیو صدای صلح

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

ساعت نشر برنامه: ۴ صبح  تا ساعت ۱۲ شب

ساحه پوشش: ولایت پروان

صاحب امتیاز: عبدالاحد رنجبر

شماره تماس: ۰۷۹۸۱۰۱۴۰۱

ایمیل:

مدیر مسؤل: عبدالاحد رنجبر

شماره تماس: ۰۷۹۸۱۰۱۴۰۱

ایمیل:

۶. رادیو الهام

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

ساعت نشر برنامه: ۷ صبح  تا ساعت ۱۱ شب

ساحه پوشش: ولایت پروان

رئیس و صاحب امتیاز: میرویس خاورین

شماره تماس: ۰۷۴۴۱۵۴۲۱۹

ایمیل:

مدیر مسؤل: میرویس خاورین

شماره تماس: ۰۷۴۴۱۵۴۲۱۹

ایمیل:

۷. رادیو طلوع خورشید

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

ساعت نشر برنامه: ۴ و ۳۰ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: ولایت پروان

صاحب امتیاز: سامعه سادات

شماره تماس: ۰۷۹۹۶۹۷۰۴۴

ایمیل:

مدیر مسؤل: حامد جباری

شماره تماس: ۰۷۰۲۶۶۲۴۴۱

ایمیل:


تصویری-خصوصی(غیر دولتی)

۱. تلویزیون الهام

آغاز فعالیت:

اجتماعی، خبری، آموزشی و تفریحی

صاحب امتیاز: میرویس خاورین

شماره تماس: ۰۷۴۴۱۵۴۲۱۹

مدیر مسؤل: میرویس خاورین

شماره تماس: ۰۷۴۴۱۵۴۲۱۹

برنامه ها: برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، خبری و تفریحی

نشر برنامه های تلویزیون در حال حاضر متوقف است

۲. تلویزیون جهان ورزش

آغاز فعالیت:

برنامه‌ها: ورزشی

فعالیت: ۵ صبح تا ۱۰ شب

صاحب امتیاز: حاجی مقصود

شماره تماس: ۰۷۰۰۵۵۵۵۵۹

ایمیل:

مدیر مسؤل: حاجی مقصود

شماره تماس: ۰۷۰۰۵۵۵۵۵۹

ایمیل:


چاپی-خصوصی(غیر دولتی)

۱. ماهنامه رمز هستی

صاحب امتیاز: محمد صابر صفار

شماره تماس: ۰۷۸۹۲۴۵۹۰۰

مدیر مسؤل: محمد صابر صفار

شماره تماس: ۰۷۸۹۲۴۵۹۰۰

۲. ارمغان صحت

صاحب امتیاز: نیک محمد شیرزاد

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۱۹۰۲۱

مدیر مسؤل: نیک محمد شیرزاد

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۱۹۰۲۱

۳. ماهنامه سپیدار

صاحب امتیاز: عبدالقاهر آژیر

شماره تماس: ۰۷۸۸۵۳۵۱۵۵

مدیر مسؤل: عبدالله دانش

شماره تماس: ۰۷۸۸۵۳۵

یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ولایت پروان کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت میدان وردک از جمله ولایات مرکزی کشور است که در ۳۵ کیلومتری جنوب کابل قرار دارد. میدان شهر، مرکز این ولایت میباشد. میدان وردک با ارتفاع۲۲۱۰ متر از سطح اقیانوس قرار دارد. این ولایت سرحد مشترک با کابل، پروان، بامیان، غزنی و لوگر دارد. میدان وردک دارای ۹۰۲۳ کیلومتر مربع مساحت میباشد.

ولایات کابل و لوگر در شرق این ولایت، غزنی در جنوب و جنوب غرب آن، پروان در شمال آن و بامیان در شمال غرب ولایت میدان وردک قرار دارد. اقلیم میدان وردک سرد است اما در تابستان گرم می باشد و در خزان و زمستان بسیار سرد و برفی است.

واحدهای اداری:

 میدان شهر، بهسود مرکزی، حصه اول بهسود، جلریز، سید آباد، چک، جغتو و  دایمیرداد


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: محمد اورنگ مختار

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی-میدان وردک

آغاز فعالیت:  

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: میدان شهر

مدیر مسؤل: محمد وحید عاطف

شماره تماس: ۰۷۹۹۶۶۹۹۳۲

ایمیل:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی-میدان وردک

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و همچنان نشر/بازنشر برنامه های تلویزیون ملی(کابل)

ساحه پوشش: میدان شهر

مدیرمسؤل: محمد وحید عاطف

شماره تماس: ۰۷۹۹۶۶۹۹۳۲

ایمیل:


چاپی- دولتی

۱- هفته نامه "هدف ملی"

آغاز فعالیت:۱۳۸۳ هجری خورشیدی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه: ۴ صفحه

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک

مدیر مسؤل: شیرمحمد خان

شماره تماس: ۰۷۷۱۸۴۴۰۵۰

ایمیل:

۲- نشریه " پیزوان"

آغاز فعالیت:

رنگی یا سیاه و سفید:

مطالب: امور مرتبط با زنان ولایت میدان وردک

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل: ریاست امور زنان  ولایت میدان وردک

صاحب امتیاز: ریاست امور زنان ولایت میدان وردک

مدیر مسؤل: وحیده اشکلی

شماره تماس: ۰۷۸۱۴۸۶۹۶۵

ایمیل:

۲- نشریه  شاروالی(شهرداری)

آغاز فعالیت:

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

مطالب: امور مرتبط با شهرداری میدان شهر

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: میدان شهر

صاحب امتیاز: شهرداری میدان شهر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

 ۴- نشریه " مشوره"

آغاز فعالیت:

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه: ۴ صفحه رنگی

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل: شورای ولایتی ولایت میدان وردک

صاحب امتیاز: شورای ولایتی ولایت میدان وردک

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۹۴۹۰۴۹۱

ایمیل:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

صوتی

راديو "یوالی غژ"( صدای یکپارچگی)


آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی با همکاری مؤسسه انترنیوز راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

ساحه پوشش: ولسوالی سیدآباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: حضرت الدین نصرت

مدیر مسؤل:  

شماره تماس: ۰۷۹۹۴۳۸۵۷۵
ايميل:


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

  تلویزیون " زلا"

آغاز فعالیت:

محل فعالیت: شهر میدان شهر

برنامه ها:

صاحب امتیاز: محمد عمر حلیم

منبع تمویل:

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۶۶۷۱

ایمیل:


چاپی-غیر دولتی(خصوصی)

۱- نشریه " جوانان میدان"

آغاز فعالیت: ۱۳۸۳ هجری خورشیدی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به زبان های پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: همت الله امین زی

شماره تماس: ۰۷۹۹۴۹۰۴۹۱

ایمیل:

۲- نشریه " گودر"

آغاز فعالیت: ۱۳۸۳ هجری خورشیدی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

مطالب: مرتبط با امور زنان

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: روشنا وردک

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

۳- نشریه " دریز"

آغاز فعالیت:۱۳۸۶ هجری خورشیدی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: اجمل هودمن

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۴۹۸۸۹

ایمیل:

۴- نشریه " واوره"

آغاز فعالیت:۱۳۹۰ هجری خورشیدی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

ساحه توزیع: میدان وردک

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: صفت الله

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۷۵۹۲۰۹۷۴

ایمیل:

یادآوری: مطالب مرتبط به رسانه های ولایت میدان وردک کامل نیست و به زودی به روز می شود

رسانه های کابل

- تلویزیون طلوع

 

تلویزیون طلوع ۱۳۸۳ توسط سعد محسنی بیان گذاشته شد. این تلویزیون در حال حاضر به پر بیننده‌ترین تلویزیون کشور تبدیل شده است و به صورت شبانه روزی فعالیت دارد.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی موبی

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۸۰۳۸۹۰۱۱
ایمیل:

وب سایت: http://www.tolo.tv


۲- طلوع نیوز

 

طلوع نیوز به عنوان کانال خبری تلویزیون طلوع درسال ۱۳۸۹ راه اندازی شد.

برنامه‌ها: خبر و گزارش‌های خبری، میزگرد‌های تحلیلی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی موبی

مدیر مسؤل: لطف الله نجفی‌زاده

شماره تماس: ۰۷۸۰۳۸۹۳۰۸
ایمیل:

وب سایت: http://www.tolonews.com


۳- تلویزیون لمر

تلویزیون لمر (پشتو: طلوع) در سال ۱۳۸۷ توسط سعد محسنی بیان گذاشته شد. بیشتر برنامه‌های این شبکه به زبان پشتو است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی موبی

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۶۰۰۹۰۹۶
ایمیل: lalaqa.shirzad@lemar.tv

وب سایت: http://lemar.tv


 

۴- تلویزیون آریانا

تلویزیون آریانا در سال ۱۳۸۴ توسط احسان الله بیات بنیان گذاشته شد و آغاز به فعالیت کرد. آریانا به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های آن از طریق آنتن‌های عادی و

ماهوار در داخل کشور و مناطق مختلف جهان قابل دسترسی است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی بیات

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۸۰۳۸۹۰۱۱
ایمیل:

وب سایت: http://arianatelevision.com/


 

۵- آریانا نیوز

آریانا نیوز به عنوان کانال خبری تلویزیون آریانا در سال ۱۳۹۱ راه اندازی شد. برنامه‌های آریانا نیوز از طریق آنتن‌های عادی و ماهواره در داخل و مناطق مختلف جهان قابل دسترس است.

برنامه‌ها: خبر و گزارش‌های خبری، میزگرد‌های تحلیلی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی بیات

مدیر مسؤل: شریف حسن یار

شماره تماس: ۰۷۰۰۱۵۰۵۹۰
ایمیل:

وب سایت: http://ariananews.af


۶- تلویزیون شمشاد:

تلویزیون شمشاد در سال ١٣۸٣ از سوی فضل کریم تاسیس شد. برنامه‌های این رسانه در کابل و اکثر ولایات کشور و مناطق جهان از طریق آنتن عادی و ماهواره قابل دسترسی است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۲۲۱۲۹
ایمیل: fazel02@hotmail.com

وب سایت: http://shamshadtv.tv


 

۷- تلویزیون سبا:

تلویزیون سبا در سال ۱۳۸۶ بنیان گذاشته شد و آغاز به فعالیت کرد. برنامه‌های این شبکه در کابل و شماری از ولایات قابل دسترسی است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی صبا

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۸۵۵۵۸۹۰۹
ایمیل: sabatv@sabacent.org

وب سایت: www.sabacent.org


 

۸- تلویزیون آیینه

تلویزیون آیینه در سال ۱۳۸۳ توسط جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تاسیس و راه اندازی شد. این شبکه به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های آن در داخل کشور و برخی ازمناطق جهان از طریق آنتن عادی و ماهواره قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

زبان نشراتی: ازبکی، فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۷۱۰۰۰۹۹۹
ایمیل: info@aymedia.tv

وب سایت: http://aymedia.tv


۹- تلویزیون تمدن

تلویزیون تمدن در سال ۱۳۸۶ از سوی آیت الله آصف محسنى تاسیس و راه اندازی شد. است. این شبکه به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های آن در داخل کشور و برخی ازمناطق جهان از طریق آنتن عادی و ماهواره قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز: جواد محسنی

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۳۶۶۶۶۰۶
ایمیل:   news@tamadon.af
وب سایت: www.tamadon.af


 

۱۰- تلویزیون خورشید

تلویزیون تمدن ۱۳ دلو ۱۳۸۹ تاسیس و فعالیت آن به طور رسمی آغاز شد.

این شبکه به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های آن در داخل کشور و برخی ازمناطق جهان از طریق آنتن عادی و ماهواره قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و ورزشی

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۷۱۰۷۰۷۰

ایمیل: kawa.kohzad@hotmail.com

شماره تماس:
وب سایت:    www.khurshid.tv


 

۱۱- تلویزیون تعلیمى و تربیتى (معارف)

تلویزیون تعلیمى و تربیتى معارف از سوی وزارت معارف در سال ۱۳۵۷ تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این رسانه در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دسترسی است.

برنامه‌ها: علمی آموزشی

صاحب امتیاز: وزارت معارف

مدیر مسؤل: رحمت الله بیگانه

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۱۲- تلویزیون دعوت:

تلویزیون دعوت در سال ۱۳۸۹ از سوی عبدرب الرسول سیاف تاسیس و راه اندازی شد. برنامه این شبکه در کابل قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و مذهبی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۶۴۱۴۸۴۹
ایمیل:    najibullahnaseer@yahoo.com
وب سایت:


۱۳- تلویزیون شهر

تلویزیون شهر در سال ۱۳۸۷ توسط ناصر توتاخیل و یما درویش تاسیس و راه اندازی شد. این تلویزیون به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های آن در کابل قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۷۷۹۵۵۹۵۵
ایمیل:  info@citymedia.af
وب سایت:    www.citymedia.af


۱۴- تلویزیون راه فردا

تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۶ توسط محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و شماری از ولایات از جمله بلخ، کندز، سرپل، بغلان، دایکندی و هرات قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۴۹۶۹۶۹۶
ایمیل:    info@farda.af
وب سایت:   http://www.farda.af


 

۱۵- تلویزیون نگاه:

تلویزیون نگاه در سال ۱۳۸۷ توسط محمد عالم خلیلى وعبدالرضا خلیلى تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و شماری از ولایات قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۳۱۰۱۶۱۶
ایمیل:
وب سایت: www.negaahtv.af


۱۶- تلویزیون ستاره:

تلویزیون ستاره در سال... تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این تلویزیون در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دسترسی است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: فریدون الهام

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۸۵۵۵۴۴۴ ، ۰۷۹۱۷۰۱۸۱۳۴

ایمیل: info@staratv.com

وب سایت:  http://www.staratv.com


۱۷- تلویزیون کوثر:

تلویزیون کوثر در سال ۱۳۸۶ توسط آیت الله نوراحمد تقدسى درسال ١٣۸۶ تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: آیت الله نوراحمد تقدسی

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۹۳۳۲۸۶۹
ایمیل:

وب سایت:


۱۸ - تلویزیون ملی افغانستان:

تلویزیون ملی نخستین تلویزیون کشور است. این شبکه در سال ۱۳۵۷ تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های تلویزیون ملی از طریق آنتن عادی در بیشتر مناطق کشور و از طریق ماهواره نیز در مناطق مختلف جهان قابل دریافت است.

این شبکه در ۳۳ ولایت کشور نمایندگی دارد.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۲۰۲۳۱۰۱۴۷
ایمیل:   info@rta.org.af
وب سایت:    www.rta.org.af


۱۹- تلویزیون نور:

تلویزیون نور درسال ۱۳۸۶ از سوی صلاح الدین ربانی تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و اکثر ولایات کشور و همچنان از طریق ماهوار در مناطق مختلف جهان قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: نور رحمان اخلاقی
شماره تماس:  ۰۷۸۸۸۸۸۸۸۱
ایمیل:  n-akhlaqi@yahoo.com

وب سایت:    www.nourtv.net


۲۰- تلویزیون هفت (۷)

تلویزیون ھفت در سال ۱۳۸۹ از سوی باری سلام تاسیس و راه اندازی شد. این تلویزیون به صورت شبانه روزی فعال است و برنامه‌های آن در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: باری سلام

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۲۴۴۲۴
ایمیل: info@awanama.com
وب سایت: www.channelseven.tv


۲۱- تلویزیون نورین

تلویزیون نورین در سال ۱۳۸۵ توسط محمد عارف نوری تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و اغلب ولایات کشور قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز: محمد عارف نوری

مدیر مسؤل:
شماره تماس: 
وب سایت:    www.noorintv.af


۲۲- تلویزیون وطن

تلویزیون وطن در سال ۱۳۸۸ توسط عبدالمجید مقری تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز: عبدالمجید مقری

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۰۲۰۴۷۹ ، ۰۲۰۲۵۰۳۷۷۰
ایمیل:   info@watanrtv.com
وب سایت:   www.watanrtv.com


۲۳- تلویزیون ۱:

تلویزیون یک (۱) در سال ۱۳۸۸ توسط فهیم هاشمی تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در اکثر ولایات کشور از طریق آنتن عادی و همچنان از طریق ماهواره در مناطق مختلف جهان قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و تفریحی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی یک

مدیرمسؤل: عبدالله آزاده خنجانی

شماره تماس: ۰۷۹۱۳۰۰۵۲۰
ایمیل:    info@1tvmedia.com
وب سایت: http://www.1tvmedia.com


 

۲۴- تلویزیون وطندار:

تلویزیون وطنداردر سال ۱۳۸۶ از سوی گروه رسانه یی وطندار تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این تلویزیون در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی وطندار

مدیر مسؤل: ۰۷۹۹۳۳۳۰۰۱
ایمیل:     mirvaiss@yahoo.com
وب سایت:


۲۵- تلویزیون ژوندون:

تلویزیون ژوندون در سال ۱۳۸۷ توسط اسماعیل یون تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و اغلب ولایت کشور قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی

صاحب امتیاز: اسماعیل یون

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۶۰۳۴۷۴
ایمیل:   yoon_af@yahoo.com
وب سایت:   www.zhwandoon.tv


۲۶- تلویزیون کابل نیوز

کابل نیوز در سال ۱۳۹۱ در کابل تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و برخی از ولایات قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۲۰۲۵۰۰۰۹۱
ایمیل:  Kabulnews1@gmail.com
وب سایت:   www.kabulnews.af


۲۷- تلویزیون گوربت

تلویزیون گوربت در سال ۱۳۸۹ از سوی محمد نعیم سلیمى تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و برخی از ولایات قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:  ۰۷۰۸۱۹۸۲۸۷
ایمیل:  gorbat.rtv@gmail.com
وب سایت:   www.gorbat.net


۲۸- تلویزیون می‌وند

تلویزیون می‌وند در سال... توسط... و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۰۵۵۵۵۱۰
ایمیل:  ceo@mbn.af
وب سایت:    www.mbn.af


۲۹-- تلویزیون پشتو

تلویزیون پشتو در سال ۱۳۸۹ از سوی نور رحمان لیوال راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۷۷۷۲۷۴۸۶ و ۰۷۸۱۷۲۷۴۸۶
ایمیل:     arika@pashtotv.tv
وب سایت:   www.pashtotv.tv


۳۰- تلویزیون سه

تلویزیون سه (۳) در سال ۱۳۹۱ از سوی شفیق الله پویا تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: ورزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:۰۷۸۸۸۸۲۰۰۰
ایمیل:   Qais.mawfaq.9001@yahoo.com
وب سایت:    www.3media.com.af


۳۱- تلویزون آریا

تلویزیون آریا در سال ۱۳۹۰ از سوی عبدالغفار داوی تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: ویژه کودکان

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۳۴۴۴۲۰۱
ایمیل:   Ajmal.abidy@gmail.com
وب سایت:   www.aria.af


۳۲- تلویزیون پیشگام

این تلویزیون در ماه سرطان ۱۳۹۵ تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های شبکه در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: علمی آموزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۳۳- تلویزیون انار

این تلویزیون در ماه سرطان ۱۳۹۲ تاسیس و راه اندازی شد. برنامه‌های این شبکه از طریق ماهواره قابل دریافت است.

برنامه‌ها: علمی آموزشی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت: http://www.anaar.tv

۱- رادیو کلید

رادیو کلید زیر مجموعه گروه رسانه یی کلید (TKG) فعالیت دارد. این گروه بخش رسانه یی مؤسسه «خدمات انکشافی وبشری برای افغانستان» (DHSA) است.

رادیو‌های گروه رسانه یی کلید در شهرهای کابل، مزارشریف، قندهار، جلال آباد، هرات، غزنی و خوست فعال می‌باشد. این گروه دو دو هفته نامه به نامه‌های کلید و مرسل نیز منتشر می‌کند.

برنامه‌ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی، تفریحی و ورزشی

صاحب امتیاز: شهیر ذهین

مدیر مسؤل: نجیبه ایوبی
شماره تماس: ۰۲۰۲۵۰۰۷۱۷
ایمیل:    info@tkg.af
وب سايت: www.tkg.af


۲- رادیو آموزگار

رادیو آموزگار در سال ۱۳۷۸ خورشیدی توسط رحمت الله بیگانه تاسیس گردید. این رادیو ١۸ ساعت در شبانه روز نشرات دارد و در شماری از ولایات اطراف کابل قابل دسترس است.

صاحب امتیاز: رحمت الله بیگانه

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۷۲۹۲۹۱۱۱
ایمیل:  info@amuzgarfm.com
وب سایت:  www.amuzgarfm.com


۳- راديو سلام وطندار

سلام وطندار بزرگترین شبکه رادیویی افغانستان می باشد که در سال ۱۳۸۴ توسط مؤسسه انترنیوز ایجاد گردید.

این شبکه ۵۹ رادیوی محلی را در۳۴ ولایت زیر پوشش خود دارد. این رادیو ها روزارنه سه ساعت نشرات رادیو سلام وطندار را (۷:00 تا ۸:30 صبح و ۶ تا ۷:30 شام)

رادیو سلام وطندار در کابل روی موج ۹۸.9 اف ام،  یا از طریق ماهوار و آنلاین قابل دسترسی است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: ناصر میمنگی

شماره تماس:۰۷۵۲۰۲۰۲۰۲
ایمیل:   info@salamwatandar.com
وب سایت: www.salamwatandar.com


۴- رادیو شمشاد:

راديو شمشاد در سال ١٣۸٣ توسط فضل کریم تاسیس گردید. نشرات این رادیو شبانه روزی است و در بیشتر ولایات کشور قابل دسترس می باشد.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: فضل کریم

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۲۲۱۲۹
ایمیل:    fazel02@hotmail.com
وب سایت:   http://shamshadtv.tv/


 

۵- رادیو بیان :

رادیو بیان، در سال ۱۳۸۳ از سوی قوماندانی نیروهای بین المللی (آیساف) راه اندازی شد. نام نخست این رادیو، صدای آزادی بود و سپس به نام رادیو بیان تغییر کرد. برنامه‌های این رادیو در ولایات مختلف کشور قابل دسترسی است.

صاحب امتیاز: قوماندانی نیروهای ناتو

شماره تماس:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:۰۷۰۰۲۵۱۱۲۵ 
ایمیل:   sahakarif@yahoo.com
وب سایت:  www.sada-e-azadi.net


 

۶- رادیو سپوژمی

رادیو سپوژمی روی موج ۱۰۲.2 نشرات دارد. برنامه های این رادیو در شماری از و لایات اطراف کابل قابل دریافت است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: حمید ناصری
شماره تماس: :۰۲۰۲۵۰۲۲۰۰ و ۰۷۸۶۰۰۱۱۷۷
ایمیل:   spogmairadio@gmail.com
وب سایت: www.spogmainews.com


۷- رادیو تپش:

رادیو تپش، یک رادیو اختصاصی امور طبی است که در سال ۱۳۸۸ توسط داکتر کلام راه اندازی شد.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۸- رادیو نوا:

رادیو نوا، زیر پوشش مؤسسه نشراتی"صبا" فعالیت دارد. این رادیو درسال ١٣۸٤ خورشیدی تاسیس گردید.
رادیو نوا به صورت شبانه روزی نشرات دارد و در٢١ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت کشور قابل دسترس است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: محمد یاسین دهزاد 
شماره تماس: ۰۷۸۵۵۵۸۹۰۹
ایمیل:    sabatv@sabacent.org
وب سایت:  www.sabacent.org


۹- رادیو زمزمه:

رادیو زمزمه در سال ١٣۸۸ خورشيدی  توسط ذبيح الله جوانمرد  راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه های آن در ولایت کابل قابل دریافت است.

صاحب امتیاز: ذبیح الله جوانمرد

شماره تماس:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۷۷۲۷۷
ایمیل: zabih786@hotmail.com

 


۱۰- رادیو آرمان:

رادیو آرمان از جمله رسانه‌های پر طرف دار در کابل است. این رادیو زیر پوشش گروه رسانه یی «موبی» و به طور شبانه روزی فعالیت دارد.

آرمان نخستین رادیو غیر دولتی است که روی موج اف‌ام بعد از سقوط رژیم طالبان در سال ۱۳۸۲ ایجاد گردید.

برنامه ها:

صاح امتیاز: گروه رسانه یی موبی

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۶۰۰۹۱۲۰
ایمیل:   armanfm98.1@gmail.com
وب سایت: www.arman.fm


۱۱-رادیو اراکوزیا:

رادیو اراکوزیا زیر پوشش گروه رسانه یی «موبی» فعالیت دارد. این رادیو در سال ۱۳۹۰ خورشیدی در کابل تاسیس و آغاز بکار کرد.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی موبی

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۸۱۵۱۴۱۵
ایمیل: ajmal.toorman@arakozia.com
وب سایت:    www.arakozia.fm


۱۲- رادیو آریا:

رادیو آریا در سال... در کابل راه اندازی شد. برنامه‌های این رادیو در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دسترسی است.

برنامه ها:
صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۳۴۴۴۲۰۱
ایمیل:  walidtamim@hotmail.com
وب سایت:     www.aria.af


 

۱۳- رادیو الکس:

رادیو الکس زیر پوشش گروه رسانه یی وطندار در سال ۱۳۸۷ در کابل تاسیس و فعالیت آن آغاز گردید. برنامه‌های این رادیو روی موج ۹۰ اف‌ام پخش می‌شود.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: میرویس سوسیال

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۷۵۴۲۹ و ۰۷۰۰۲۸۱۵۷۷
ایمیل:     mirvaiss@yahoo.com


۱۴-رادیو افغان:

رادیو افغان در  سال ١٣۸٣ خورشيدی توسط احمدشاه افغان زی در کابل تاسیس گردید. برنامه های رادیو در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دریافت است.
برنامه ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۸۵۵۵۵۶۶
ایمیل:  afghanzai@gmail.com


۱۵- رادیو ولسی جرگه:

در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۱۶- رادیو سرآهنگ

در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۱۷- رادیو ستاره

رادیو ستاره در سال ۱۳۸۹ کابل تاسیس شده است و برنامه‌های آن در پایتخت و شماری از ولایات اطراف قابل دسترس است.

نشرات این رادیو بیشتر بر پخش موسیقی و آهنگ متمرکز است.

صاحب امتیاز: فریدون الهام محمدی مدیر مسؤل:
شماره تماس:   ۰۷۹۸۵۵۵۴۴۴ و ۰۷۹۱۷۰۱۸۱۳۴
ایمیل:     info@staratv.com
وب سایت:   www.staratv.com


۱۸- رادیو موج:

در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۱۹- رادیو ملی:

در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۲۰- رادیو پوهنتون:


رادیو صداى پوھنتون توسط یونسکو در سال ١٣۸٤  خورشيدی راه اندازی شد. این روادیو روی موج ۱۰۶.5 فعالیت دارد و در کابل قابل دریافت است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: فاکولته ژورنالیزم

مدیر مسؤل: وحید غروال
شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۲۱۷۳۷ و ۰۲۰۲۵۰۰۲۳۷
ایمیل:   waheed.gharwal@yahoo.com


۲۱- رادیو ظفر :

رادیو ظفر ازرسانه ھاى فعال در ولسوالی پغمان ولایت کابل است که توسط مؤسسه اینترنیوز درسال ۱۳۸۴ راه اندازی شده است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: نجیبب الله نصیر

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۸۹۱۶۰۰۸۴
ایمیل:   najibullahnaseer@yahoo.com


۲۲- رادیو قره باغ:

رادیو قره باغ در سال ١٣۸٢ خورشيدی  توسط موسسه انترنیوز در ولسوالی قره باغ کابل ایجاد گردید.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: معراج تلدین

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۳۴۶۳۷
ایمیل:   qarabagh.fm@gmail.com


۲۳- رادیو شهر :
رادیو شهر در سال ۱۳۸۷ از سوی ناصر توتاخیل و یما درویش راه اندازی شد.

این رادیو به صورت شبانه روز فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: ناصر توتاخیل، یما درویش
شماره تماس:  ۰۷۷۷۹۵۵۹۵۵
ایمیل:  info@citymedia.af
وب سایت:    www.citymedia.af


 

۲۴- رادیو کابل:

رادیو کابل در سال ۱۳۶۳ توسط دولت وقت در شهر کابل راه اندازی شد.
صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۲۰۲۱۰۳۱۷۱
ایمیل:  hanifawahed55@yahoo.com


۲۵- رادیو ملی افغانستان :

رادیو ملى افغانستان در سال ١٣٠٤ خورشيدی راه اندازی شد و نخستین برنامهٔ رادیویی افغانستان توسط رادیو کابل در سال ۱۳۰۷ در زمان زمام داری امان‌الله خان  پخش شد.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۲۰۲۱۰۳۱۷۱
ايميل :   info@rta.org.af
وب سایت:   www.rta.org.af


۲۶- رادیو مولانا:

رادیو مولانا در سال ۱۳۸۵ توسط می‌رویس سوسیال در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روز نشرات دارد و برنامه‌های در کابل قابل دسترسی است.

صاحب امتیاز: گروه رسانه یی وطندار
مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۳۳۰۰۱
ایمیل:     mirvaiss@yahoo.com


۲۷- رادیو میوند:

رادیو میوند در سال ١٣۸۸ خورشيدی در کابل تاسیس شد. این رادیو به صورت شبانه روز نشرات دارد و برنامه های آن درکابل و شماری از ولایات اطراف قابل دریافت است.

شماره تماس:  ۰۷۷۷۷۲۹۳۶۹۱
ایمیل:  maiwandfm@gmail.com


۲۸- رادیو ندا:

رادیو ندا در سال در سال ١٣۸٧ خورشیدی توسط محمد عالم خلیلى وعبدالرضا خلیلى تاسیس شد. این رادیو به صورت شبانه روز فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و شماری از ولایات کشور قابل دسترسی است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: محمد عالم خلیلى وعبدالرضا خلیلى

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس

شماره تماس:  ۰۷۹۳۱۰۱۶۱۶
ایمیل:
وب سایت:     www.negaahtv.af


۲۹- رادیو نی:

رادیو نى در سال ١٣۸٥ خورشيدی از سوی مؤسسه رسانه یی نی راه اندازی شد.

این رادیو از ۸ صبح تا ٦ شام فعالیت دارد و برنامه های آن در شهر کابل قابل دسترسی است.

صاحب امتیاز: مؤسسه نی

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۷۴۴۰۹۹۲۳
ایمیل:    info@nai.org.af
وی سایت:   http://nai.org.af


۳۰- رادیو وطندار:

رادیو وطندار در سال ۱۳۸۴ توسط می‌رویس سوسیال راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیتدارد و برنامه‌های آن در ولایت کابل قابل دریافت است.

برنامه ها:
صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۳۳۰۰۱
ایمیل:    mirvaiss@yahoo.com


۳۱- رادیو تعلیمی و تربیتی معارف:

رادیو تعلیمى و تربیتى معارف توسط وزارت معارف راه اندازی شده است. این رادیو از ساعت ٩ صبح تا ٩ شب فعالیت دارد و برنامه های در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: وزارت معارف

منبع تمویل: وزارت معارف

مدیر مسؤل: رحمت الله بیگانه
شماره تماس: ۰۷۰۰۵۸۲۷۸
ایمیل:   zeer_4321@yahoo.com


۳۲- رادیو گوربت:

رادیو گوربت در سال ۱۳۹۰ در شهر کابل راه اندازی شد. این رادیو در شبانه روز ۱۸ ساعت نشرات دارد و برنامه‌های آن افزون بر کابل در شماری از ولایات قابل دسترس است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: محمد نعیم سلیمی

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۰۸۱۹۸۲۸۷
ایمیل:  gorbat.rtv@gmail.com
وب سایت:   www.gorbat.net


۳۳- رادیو دعوت:

رادیو دعوت در سال ۱۳۸۹ از سوی عبد رب الرسول سیاف راه اندازی شد.

برنامه‌های این رادیو در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها: دینی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۶۴۱۴۸۴۹
ایمیل:

وب سایت:

 


۳۴- رادیو نورین:

رادیو نورین در سال ۱۳۸۵ توسط محمد عارف نورى در سال ١٣۸۵ راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روز فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و تعدادی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز:
شماره تماس:

مدیر مسؤل:  
شماره تماس:  ۰۹۸۰۸۰۸۰۸
وب سایت:    www.noorintv.af


۳۵- راديو وطن:

رادیو وطن در سال ۱۳۸۸ توسط عبدالمجید مقرى راه اندازی شد. برنامه‌های این رادیو در کابل و تعدادی از ولایات اطراف قابل دسترسی است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل: 
شماره تماس:  ۰۷۰۰۰۲۰۴۷۹ و ۰۲۰۲۵۰۳۷۷۰
ایمیل:   info@watanrtv.com
وب سایت:   www.watanrtv.com


۳۶- رادیو خورشید

رادیو خورشید در سال... در کابل راه اندازی شد و برنامه‌های آن در کابل و بیشتر ولایات کشور قابل دریافت است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۸۳۷۳۲۸۷۶
ایمیل:  kawa.kohzad@hotmail.com
وب سایت:    www.khurshid.tv


۳۷- رادیو ژوندون:

رادیو ژوندون در کابل توسط اسماعیل یون تاسیس و آغاز بکار کرده است. بیشتر برنامه‌های این رادیو به زبان پشتو است.

برنامه‌ها:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۶۰۳۴۷۴
ایمیل:   yoon_af@yahoo.com

وب سایت:  www.zhwandoon.tv


۳۸- رادیو عالم:

رادیو عالم در سال ١٣۸۹ خورشیدی توسط ایمل مرجان در کابل راه اندازی شد. برنامه‌های این رادیو در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: ایمل مرجان

شماره تماس:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۹۰۰۸۵۸۵  
ایمیل:    aimal.marjan@mcit.gov.af


۳۹-  رادیو صدای زن افغان:

رادیو صداى زن افغان در سال ۱۳۸۳ توسط جمیله مجاھد تاسیس گردید. این رادیو ۱۲ ساعت نشرات دارد و برنامه های از ٦ صبح تا ٦ شام روی موج ۹۶.3 پخش می شود و افزون بر کابل، در برخی از ولایات همجوار نیز قابل دسترس است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: جمله مجاهد

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۵۰۸۹
ایمیل:   jmujahed@yahoo.com


۴۰-رادیو اوسا افغانستان:

رادیو اوسا افغانستان در سال... در کابل تاسیس شد. برنامه‌های این رادیو در کابل و برخی از ولایات اطراف قابل دسترسی است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:   
وب سایت:


۴۱- رادیو آریانا:

رادیو آریانا از جمله رسانه‌های پر طرف دار در کابل است. این رادیو در سال ١٣۸۴خورشیدی از سوی احسان الله بیات تاسیس گردید.

آریانا به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های آن در سراسر کشور قابل دریافت است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: احسان الله بیات

مدیر مسؤل: خوشحال آصفی
شماره تماس:  ۰۷۰۰۱۵۰۰۸۳
ایمیل:  khushal.asefi@arianafm.com
وب سایت:   www.ariana.fm


۴۲- رادیو بیلتون:

رادیو بیلتون در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید و برنامه های آن روی موج ۱۰۴.9 قابل دریافت است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: شرکت خبردار

مدیر مسؤل: اباسین آزرم
شماره تماس:  ۰۷۹۷۳۳۳۰۰۵
ایمیل:     zahid_najib@yahoo.com


۴۳- رادیو آسمایی:

رادیو آسمایی در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:

 


۴۴- رادیو راه فردا
رادیو راه فردا در سال ۱۳۸۵ خورشیدی از سوی محمد محقق در سال ١٣۸۵ خورشیدی در کابل تاسیس گردید. نشرات این رادیو در کابل و ولایات همجوار قابل دسترس است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: محمد محقق

مدیرمسؤل:
شماره تماس:۰۸۶۴۲۷۳۲۷
ایمیل:  info@farda.af
وب سایت:   www.farda.af


۴۵- رادیو اميد:


در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۴۶- رادیو اصلاح

رادیو صدای اصلاح در سال ۱۳۸۷ از سوی «جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان» در کابل راه اندازی شد. این رادیو از ساعت ۶ صبح تا ١٠ شب نشرات دارد و در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دسترس است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز: جمعیت اصلاح

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۷۷۸۴۸۵۸۷ و ۰۷۸۶۰۳۳۴۳۵
آدرس ايميل :  radio@eslahonline.net
وب سایت:   http://eslahonline.net/11


۴۷- رادیو صبح بخير افغانستان :


رادیو "صبح بخیر افغانستان" در سال  ۱۳۸۲ توسط باری سلام  تاسیس گردید. این رادیو روی امواج شبکه ملی رادیو افغانستان قابل دسترس است.

صبح بخیر افغانستان ین رادیو از ساعت ٦:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح و از ساعت ٦ تا ٧ شام نشرات دارد و برنامه های آن در اکثر ولایات کشور قابل دریافت است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۲۴۴۲۴
ایمیل: info@awanama.com


۴۸-رادیو ستا:

در سال... در کابل راه اندازی شد. این رادیو به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و برنامه‌های در کابل و ولسوالی‌های اطراف آن قابل دسترسی است.

برنامه‌ها:

صاحب امتیاز:

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۴۹- رادیو جوانان:


رادیو جوانان در سال ۱۳۸۹ خورشیدی توسط احمد جاوید الکوزى تاسیس گردید. برنامه های این رادیو روی موج ۹۷.5 در کابل و شماری از ولایات اطراف قابل دسترس است.

برنامه ها:

صاحب امتیاز: احمد جاوید الکوزی

مدیر مسؤل:

شماره تماس:  ۰۷۸۸۰۲۴۴۴۰
ایمیل:  info@youthmediagroup.af
وب سایت:   

1- ۸صبح:

روزنامه ۸ صبح در اول جوزای ۱۳۸۶ در کابل ایجاد و فعالیت کاری آن آغاز شد. این روزنامه در حال حاضر روزنامه ۸ صبح  در شهرهای کابل، هرات، جلال آباد، مزار شریف و کندز به صورت همزمان چاپ و نشر می‌شود و در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، غزنی و بامیان نیز در روزهای رسمی توزیع می گردد. در حال حاضر ۸ صبح پرتیراژترین روزنامه کشور می باشد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

صاحب امتیاز: سنجر سهیل

مدیر مسؤل: پرویز کاوه

سردبیر: شاه حسین مرتضوی
زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو
شماره های تماس: ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸ – ۰۷۹۹۰۳۷۰۸۳
ایمیل:    afghanistan_8am@yahoo.com
وب سايت:   WWW.8am.af


۲- جامعه باز

روزنامه جامعه باز درسال ١٣۹۲ خورشیدی تاسیس و فعالیت آن آغاز گردید. این روزنامه در ٢٠٠٠ شماره چاپ و در کابل چاپ و نشر می گردد.

نوع: خصوصی

قالب کار: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز و بنیان گذار: محم اسلم جوادی

مدیر مسؤل : جواد سلطانی

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو

ایمیل: info@dailyopensociety.com

شماره تماس: ۰۷۸۴۱۸۰۰۸۹ – ۰۷۹۲۶۰۴۰۲۰

وب سایت: http://dailyopensociety.com

۳- ویسا

روزنامه ویسا ٥ ثور ١٣۸٥ خورشيدی در کابل تاسیس و فعالیت آن آغاز شد. این روزنامه ھمه روزه در ٦٠٠٠ نسخه چاپ  و افزون بر کابل در شماری از شهرهای کشور توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: زبیر شفیقی

زبان نشراتی: پشتو، فارسی دری
شماره  تماس:  ۰۷۹۹۸۷۲۲۴
ايميل: '; document.write( '<a '="" +="" path="" '\''="" prefix="" addy125="" suffix="" attribs="">' ); document.write( addy_text125 ); document.write( '<\/a>' ); //-->
وب سایت: www.dailyweesa.com

۴- سرنوشت
روزنامه سرنوشت درسال ١٣۸۹ خورشيدی در کابل تاسیس و کار آن آغاز گردید. این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز: حمید ناصری

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۵۰۲۱۰۰
ايميل:   sarnaveshtdaily@gmail.com

۵ - محور
روزنامه محور درسال ١٣۹۰ خورشيدی در کابل تاسیس گردید. این روزنامه در ۴٠٠٠ نسخه چاپ و در شهرهای کابل، جلال آباد و خوست توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: اباسين بریال

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۸۰۳۶۰۱۴ و ۰۲۰۲۵۶۲۶۷۸
ايميل:   mehwardaily@gmail.com

۶- آرمان ملى
روزنامه آرمان ملى در سال ١٣۸٢ خورشيدی در کابل تاسیس گردید. این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: میر حیدر مطهر

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو
شماره  تماس: ۰۷۰۰۲۸۲۶۷۳ و ۰۷۹۹۷۰۹۰۴۰
ايميل:  armanemillie@yahoo.com
وب سایت:  www.armanemili.com

۷- باور

روزنامه باور درسال ١٣۹۰ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه در ۱۲٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب کار: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: صحاف صافی

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: پشتو
شماره هاى تماس: ۰۲۰۲۵۰۴۸۴۱  و ۰۷۰۰۴۹۵۹۳۰
ايميل:  bawardaily@gmail.com

۸- اراده

روزنامه اراده در سال ١٣۷۹ در پاکستان ایجاد و نشرات آن آغاز گردید. دور دوم فعالیت این روزنامه بعد از سرنگونی رژیم طالبان در ١٣۸۱ در کابل آغاز شد. در حال حاضر این روزنامه به دلایل نامعلوم فعالیت ندارد.

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: حاجی سید داود

مدیر مسؤل: خادم احمد حقیقی

زبان نشراتی: فارسی دری
شماره تماس:  
ايميل: '; document.write( '<a '="" +="" path="" '\''="" prefix="" addy82105="" suffix="" attribs="">' ); document.write( addy_text82105 ); document.write( '<\/a>' ); //-->


۹-  چراغ 
روزنامه چراغ ۳۰ جدی ١٣۸٢ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه همه روزه درکابل ھمه روزه چاپ و شماری از شهرهای بزرگ کشور توزیع می گردد.

<a '="" +="" path="" '\''="" prefix="" addy82105="" suffix="" attribs="">

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: کاترین وداع

مدیر مسؤل:

<a '="" +="" path="" '\''="" prefix="" addy82105="" suffix="" attribs="">زبان نشراتی: فارسی دری
شماره هاى تماس:  ۰۷۸۷۶۳۰۵۳۷ و ۰۷۸۸۲۷۵۵۰۴
ايميل:   cheragh_daily@yahoo.com
وب سایت:  www.cheraghdaily.af

۱۰- سروش ملت
روزنامه سروش ملت درسال ١٣۸٦ خورشيدی از سوی حزب ملت افغانستان  تاسیس گردید. این روزنامه ھمه روزه با تیراژ ١٥٠٠ نسخه چاپ ودر کابل توزیع می گردد.

نوع: حزبی

قالب: خبری تحلیلی

صاحب امتیاز: جعفر مهدوی

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری
شماره هاى تماس:۰۷۷۷۱۵۳۴۴۵ و ۰۷۷۵۷۱۳۹۲۰ 
ايميل: sadayemellat2010@gmail.com
وب سایت: :  www.mellatparty.org

۱۱- ماندگار
روزنامه ماندگار ۱۶ حمل ١٣۸۸ خورشيدی  تاسیس گردید. این روزنامه ھمه روزه در ٥٠٠٠ نسخه چاپ و افزون بر کابل در شماری از شهرهای بزرگ کشور توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

مدیر مسؤل: نظری پریانی

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۰۲۷۷۷۸۱ و ۰۷۰۰۲۶۳۱۵۲
ايميل:   mandegar.daily@gmail.com
وب سایت:  www.mandegardaily.com

۱۲- اطلاعات روز
روزنامه اطلاعات روز در ماه جدی سال ۱۳۹۰ خورشیدی تاسیس و فعالیت آن آغاز گردید.

توسط ذکی دریابی بنیان گذاری شد. روزنامه اطلاعات روز، روزنامه مستقل ومنتقد است که درحوزه، سیاست، اجتماع، فرهنگ، دانش، فن آوری، سلامت و ورزش منتشر می شود. این روزنامه درقطع A3 درهشت صفحه( دوصفحه رنگی وشش صفحه تک رنگ)، درکابل منتشرمی شود. روزنامه اطلاعات روز با توجه به استقلال درموضع گیری ها و تنوع درنشرات، پرخواننده ترین روزنامه افغانستان است.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دانش و فن و ورزش

صاحب امتیاز: ذکی دریابی

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۷۸۹۴۵۱۶۰ و ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷
ايميل:   info@etilaatroz.com
ويبسايت: www.etilaatroz.com

۱۳- وحدت:

روزنامه وحدت ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است که در کابل چاپ و در شماری از شهرهای دیگر توزیع می شود.

نوع: حزبی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری، انگلیسی، اردو
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۲۶۴۱۵۱۵
ايميل:  wahdatnews@gmail.com
وب سایت:  www.wahdatnews.com


۱۴-  انصاف

روزنامه انصاف ۲۳ میزان ۱۳۹۰ در کابل ایجاد و فعالیت آن آغاز شد. انصاف قبل از این تاریخ به مدت نزدیک به یک دهه در قالب هفته نامه نشر می شد.

نوع: حزبی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: سید عیسی حسینی مزاری

سردبیر: سیدفاضل محجوب

زبان نشراتی: فارسی دری
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۴۳۷۸۷ و ۰۷۰۰۲۷۵۸۲۸

۱۵-  افغانستان

روزنامه افغانستان یکی از دو روزنامه "  گروه روزنامه های افغانستان" است که ۱۳۸۵ در کابل تاسیس و در این شهر چاپ و منتشر می شود.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: حسن یاسا

مدیر مسؤل: محمد رضا هویدا

سردبیر: حفیظ الله ذکی

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۹۴۰۸۲۷۱ و ۰۷۹۸۳۴۱۸۶۱
ايميل:   thedailyafghanistan@yahoo.com
وب سایت:  www.dailyafghanistan.com

۱۶- اوتلوک افغانستان


روزنامه افغانستان یکی از دو روزنامه "  گروه روزنامه های افغانستان" است که ۱۳۸۵ در کابل تاسیس و در این شهر چاپ و منتشر می شود. 
نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: حسن یاسا

مدیر مسؤل: محمد رضا هویدا

سردبیر: حفیظ الله ذکی

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۹۴۰۸۲۷۱ و ۰۷۹۸۳۴۱۸۶۱

ایمیل: outlookafghanistan@gmail.com
وب سایت: www.outlookafghanistan.net

۱۷- افغانستان تایمز

روزنامه افغانستان تایمز از رسانه ھاى فعال درکابل است که ١٣۸٦ تاسیس گردید. این روزنامه در کابل چاپ و در شماری از شهرهای کشور توزیع می گردد.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

مدیر مسؤل: عبدالصبور سریر

زبان نشراتی: انگلیسی
شماره هاى تماس:  ۰۷۷۲۳۶۴۶۶۶
ايميل:   afgtimes@yahoo.com
وب سایت: http://afghanistantimes.af

۱۸- افغانستان اکسپرس
روزنامه افغانستان افغانستان در سال ۱۳۹۱ تاسیس و فعالیت آن آغاز شد و افزون بر کابل در شماری از شهرهای کشور نیز توزیع می گردید.این روزنامه پس از نشر مقاله دینی که توهین آمیز و علیه آموزه های دین اسلام خوانده شد در اواخر میزان ۱۳۹٣مسدود گردید و مسؤلان آن از کشور فرار کردند.

نوع: خصوصی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: احمد یما اسرار

مدیر مسؤل: عبدالمعروف قیاسی

زبان نشراتی: انگلیسی
شماره هاى تماس:  ۰۷۲۲۳۶۴۶۶۶
ايميل:   theafghanistan.express@gmail.com, maruf.ghiasee@hotmail.com
وب سایت:  www.theafghanistanexpress.com


۱۹- کابل تایمز
روزنامه کابل تایمز ۲۷ فبروری ١٩٦٢ در زمان زمام داری محمد ظاهر، پادشاه فقید افغانستان در کابل تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.
نوع: دولتی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: وزارت اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: انگلیسی
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۳۰۱۷۶۶
ايميل  thekabultimes@yahoo.com

وب سایت: http://thekabultimes.gov.af


۲۰- ھیواد
روزنامه ھیواد درسال ١٣٢۸خورشيدی تاسیس و فعالیت آن آغاز گردید. این روزنامه در کابل چاپ و در شماری از شهرهای کشور توزیع می گردد.

نوع: دولتی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: وزارت اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: پشتو
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۳۰۲۱۳۰
ايميل:    hewad1948@yahoo.com

۲۱-  اصلاح
روزنامه اصلاح در سال ١٣٠٠ خورشيدی در کابل تاسیس گردید. این روزنامه در ٣٥٠٠ نسخه چاپ و در مرکز و ولایات کشور توزیع می گردد.


نوع: دولتی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: وزارت اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۰۲۸۰۰۳۲
ايميل:   Islah.daily@yahoo.com


۲۲- انیس
انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه های کشور می باشد. این روزنامه برای اولین بار در ۱۵ ثور ۱۳۰۶ خورشيدی اولین نسخهٔ خود را به دست محی‌الدین انیس در شهر کابل منتشر کرد.

نوع: دولتی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: وزارت اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۳۰۱۳۴۲ و ۰۷۰۰۵۷۱۲۲
ايميل:   anisdaily@yahoo.ocm

۲۳-  سخن جدید
سخن جدید در سال ١٣۸٦خورشيدی  تاسیس و تا ماه سنبله ١٣٩٠خورشيدی  در قالب ھفته نامه چاپ می گردید و بعد از آن فعالیت آن توسعه یافت و تبدیل به روزنامه شد. سخن جدید اکنون با تیراژ ٢٥٠٠ شماره چاپ و در کابل توزیع می گردد.

نوع: دولتی

قالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز: وزارت اطلاعات و فرهنگ

مدیر مسؤل:

زبان نشراتی: فارسی دری
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۰۱۰۰۷۶
ايميل:   sokhanejadid@yahoo.com
وب سایت:  

۱- خبرگزاری پژواک

 آژانس خبری پژواک بزرگترین خبرگزاری غیردولتی کشور است که دفتر مرکزی آن در کابل قرار دارد. این خبرگزاری در مراکز همه هشت حوزه کشور و شماری از ولایات خبرنگار دارد و رویدادهای کشور را به شکل منظم پوشش می دهد و به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی نشر می کند.

در عین حال، پژواک افزون بر تهیه و نشر خبر، بخش های عکاسی و ویدئو نیز دارد که عکس ها و تصاویر مرتبط را تهیه و به رسانه های مختلف در بدل حق الزحمه ارایه می کند.

رئیس: عبدالعزیز دانش کروخیل

مدیر مسؤل:  خلیل احمد فطری
شماره های تماس:  ۰۲۰۲۲۰۱۸۱۴-۰۷۹۹۴۷۷۴۹۲
ایمیل:  news@pajhwok.com

وب سایت: www.pajhwok.com


 ۲-  خبرگزاری باختر

آژانس خبری باختر، خبرگزاری دولتی افغانستان است که در همه ولایات خبرنگار دارد و زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت می کند.

صاحب امتیاز: وزارت اطلاعات و فرهنگ

رئیس: خلیل مینوی

شماره هاى تماس: ۰۲۰۲۱۰۱۳۰۴ و ۰۷۰۰۲۰۲۲۳۲
ایمیل: info@bakhtarnews.com.af

وب سایت: http://www.bakhtarnews.com.af


۳-  خبرگزاری رشد

رشد یک خبرگزاری غیر دولتی است که در کابل فعالیت دارد. خبرها و گزارش های این خبرگزاری به زبان های فارسی و انگلیسی نشر می شوند.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: محمد عارف حیدری
شماره تماس: 
ایمیل: roushdnews2011@gmail.com

وب سایت: http://www.roushd.com


۴-  خبرگزاری ثبوت

ثبوت در سال ۱۳۸۸ خورشیدی از سوی جاویده احمدی و واسع احمدی تاسیس شده است.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:  جاویده احمدی
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۰۶۶۲۵
ايميل:  jawida.ahmadi@suboot.ogr.af

وب سایت: http://suboot.org.af


۵-  خبرگزاری صدای افغان(آوا)

صدای افغان در سال ۱۳۸۰ توسط سید عیسی حسینی مزاری در کابل تاسیس گردید.

این خبرگزاری ضمن نشر خبر و گزارش، تبصره و تحلیل نیز ارایه می کند. صدای افغان در شهرهای مشهد و تهران ایران نیز خبرنگار دارد و خبرهای مرتبط با افغانستان و همچنان ایران را تهیه و نشر می کند.

رئیس: سید عیسی حسینی مزاری

مدیر مسؤل: سید حسن حسینی

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۵۸۲۸
ایمیل: avapress@gmail.com

وب سایت: https://www.avapress.com


۶-  خبرگزاری هندوکش

هندوکش در سال ۱۳۸۲ توسط "انجمن ترقی و رستگاری" در کابل ایجاد و راه اندازی شده است.

خبرها، گزارش ها و مطالب این خبرگزاری در بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صحی و ورزشی  به زبان های فارسی و پشتو تهیه و نشر می شود.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۴۴۷۴۸۲۱
ایمیل: info@hindukosh.com

وب سایت: http://hindukosh.com


۷-  خبرگزاری بانوان افغانستان

این خبرگزاری در سال ۱۳۹۵ در هرات تاسیس و راه اندازی شده است. تمرکز این خبرگزاری بیشتر بر امور مرتبط با بانوان است و مطالب آن به زبان فارسی نشر می شود.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس:  ۰۷۹۹۴۸۲۵۲۵
ایمیل: awna.afghanistan@gmail.com

وب سایت: http://www.awna.af


۸-  خبرگزاری خامه پرس

خامه پرس در سال ۱۳۹۰ توسط خشنود نبی زاده تاسیس و راه اندازی شده است. مطالب خامه پرس در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به سه زبان فارس، پشتو و انگلیسی تهیه و نشر می شوند.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: خشنود نبی زاده
شماره تماس:  ۰۷۹۸۲۴۲۴۵۵
ایمیل:  khushnood@khaama.com

وب سایت: www.khaama.com


۹-  خبرگزاری کشور

این خبر گزاری در سال   ۱۳۹۷ هجری خورشیدی در کابل تاسیس و راه اندازی شد. خبرگزای کشور افزون بر نشر خبر، تحلیل های سیاسی نیز تهیه و نشر می کند.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۰۰۶۳۱
ایمیل: info@keshwarnews.com
وب سایت: https://keshwarnews.com


۱۰-  خبرگزاری بخدی

این خبرگزاری در سال ... توسط سالم وحدت و محمد زرین در کابل ایجاد و راه اندازی شده است. مطالب بخدی در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و به زبان فارسی تهیه و نشر می شود.

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:  احمد ظاهر قادری
شماره تماس: ۰۷۹۹۸۸۰۹۰۸

ایمیل: ahmadzahir.qaderi@gmail.com و  Info@bokhdinews.af

وب سایت: https://bokhdinews.af

مطالب این بخش کامل نیست و به روز می شود...