ولایت بامیان

ولایت بامیان در مرکز کشور قرار دارد و مرکز آن شهر بامیان است. بامیان از شمال با ولایت سمنگان، از شرق با ولایات بغلان، پروان و میدان وردک، از جنوب شرق با ولایت غزنی، از جنوب با ولایت دایکندی و از غرب با ولایات غور و سرپل هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت بامیان(۸): شهر بامیان، ورس، پنجاب، یکاولنگ، یکاولنگ دو، سیغن، کوه مارد، شیبر


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: سید اسلم علوی

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- بامیان

آغاز فعالیت:  در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر بامیان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب . افزون بر آن برنامه های تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی بامیان نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت بامیان

آمر: محمد رضا  آرمان

شماره تماس:

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- بامیان

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر بامیان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب. افزون بر آن برنامه های تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون بامیان نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت بامیان

آمر: محمد رضا آرمان

شماره تماس:

مدیر نشرات:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  ماهنمامه سیمای بامیان

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: یک هزار نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت بامیان

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان

مدیر مسؤل: محمد رضا رحیمی

شماره تماس: ۰۷۷۳۹۸۲۵۴۵

ایمیل:

وب سایت:


۱-  ماهنمامه صدای جوان

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: یک هزار نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت بامیان

منبع تمویل: آمریت امور جوانان ولایت بامیان

صاحب امتیاز: آمریت امور جوانان ولایت بامیان

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو بامیان
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی با همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر بامیان راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت بامیان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: علی عرفان

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۹۳۰۳۰
ايميل: info@radiobamyan.af& radio_bamyan@yahoo.com
وب سایت: http: //www.radiobamyan.af


۱- راديو پیوند
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۰ در شهر بامیان راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت بامیان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: اکبر دانش

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۷۲۴۸۳
ايميل: danesh211@yahoo.com
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  گفتمان دانشجو

آغاز فعالیت:

مطالب: اجتماعی، علمی و آموزشی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت بامیان

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: دانشگاه بامیان

مدیر مسؤل: جواد صادق

شماره تماس:

ایمیل:


۲-  ماهنامه پرسش گر

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت بامیان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: حسینی مدنی

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۳-  ماهنامه توازن

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت بامیان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: صادق علی یار

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های بامیان کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت دایکندی

ولایت دایکندی در مرکز کشور قرار دارد و مرکز آن شهر نیلی است. دایکندی در فاصلۀ ۴۶۰ کیلومتری کابل واقع شده است. این ولایت از شمال با ولایت غور، از جنوب با ولایت غزنی، از شمال غرب با ولایت هلمند، از جنوب غرب با ولایت ارزگان و از شرق با ولایت بامیان هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت دایکندی( ۹): خدیر، اشترلی، سنگ تخت، شهرستان، ماریمور، کجران، کیتی، گرچه و ناوه میش


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: محمد حسین سیرت

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- دایکندی

آغاز فعالیت:  در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر نیلی راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب . افزون بر آن برنامه های تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی دایکندی نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت دایکندی

آمر: چمن علی فرهمند

شماره تماس: ۰۷۷۶۲۴۱۰۵۹

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- دایکندی

آغاز فعالیت:  در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر نیلی راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب . افزون بر آن برنامه های تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی دایکندی نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت دایکندی

آمر: چمن علی فرهمند

شماره تماس: ۰۷۷۶۲۴۱۰۵۹

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:


چاپی- دولتی

۱-  ماهنمامه جوانان

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: یک هزار نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت دایکندی

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی

مدیر مسؤل: جواد جعفری

شماره تماس: ۰۷۷۳۹۸۲۵۴۵

ایمیل:

وب سایت:


 

رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو دایکندی(صدای نیلی)
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی با همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر نیلی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت بامیان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد علی حسین زاده

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۷۴۲۱۹۳۲۷
ایمیل:
وب سایت:


۲- راديو صدای قریه
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۷ در شهر نیلی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت دایکندی

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سید محمد انور شهاب

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۷۴۲۱۹۳۲۷
ايميل: sayd_shohab@yahoo.com
وب سایت:


۳- راديو نسیم
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۹ در شهر نیلی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۱۲ ساعت در شبانه روز

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت دایکندی

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: مهدی موحدی

مدیر مسؤل: رضا واحدی
شماره تماس: ۰۷۷۲۵۱۳۰۰۶
ايميل:
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  هفته نامه سایه روشن

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگ، علمی و آموزشی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت دایکندی

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سهراب سروش غیبی

مدیر مسؤل: جواد صادق

شماره تماس: ۰۷۷۰۸۷۰۵۸۷

ایمیل:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های دایکندی کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت غور

ولایت  تاریخی غور در مرکز کشور در ۴۸۰ کیلومتری غرب کابل قرار دارد و مرکز آن شهر فیروزکوه است. غور از شمال با ولایات فاریاب و سرپل، از شمال شرق با ولایت بامیان، از شرق با ولایت دایکندی، از جنوب با ولایات هلمند و فراه، و از غرب با ولایت هرات و از طرف شمال غرب با ولایت بادغیس هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت غور: لعل و سر جنگل، ساغر، دولت یار، فیروز کوه، چارسده، دولینه، شهرک، تیوره، پسابند و تولک.


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غور فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: فخرالدین آریاپور

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- غور

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در شهر فیروزکوه راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی غور نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت غور

مدیر مسؤل: محمدجان کندوالی

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- غور

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در شهر فیروزکوه راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون غور نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت غور

مدیر مسؤل: جان محمد کندوالی

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  ماهنامه طلوع غور

آغاز فعالیت:

رنگی یا سیاه و سفید: ۲۰ صفحه سیاه و سفید

تیراژ:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور

مدیر مسؤل: حسام الدین فیروزکوهی

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


۲-  هفته نامه منصور

آغاز فعالیت: ۱۳۸۹ در شهر فیروزکوه تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل: اداره محلی ولایت غور

صاحب امتیاز: اداره محلی ولایت غور

مدیر مسؤل: عبدالحی خطیبی

شماره تماس: ٠٧٩٨٢٩٣٨٤١

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو سرحد
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۱ در شهر فیروزکوه راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت غور

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سید معروف سیدی

مدیر مسؤل:  
شماره تماس:
ايميل: ‌ s.maruf786@gmail.com
وب سایت:


۲- راديو صدای عدالت
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۳ با همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر فیروزکوه راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت غور

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالسلام صمیم

مدیر مسؤل:  
شماره تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


۳- راديو صدای غور
آغاز فعالیت:

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت غور

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:  
شماره تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


۴- راديو فیروزکوه
آغاز فعالیت:

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت غور

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:  
شماره تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  ماهنامه سام

آغاز فعالیت: ۱۳۸۴هجری خورشیدی در شهر فیروکوه تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: ندیم احمد غوری

مدیر مسؤل: صلاح الدین عزیزی

شماره تماس: ۰۷۹۷۶۵۷۵۱۴

ایمیل:


۲-  ماهنامه جام

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: حمیدالله دادفر

شماره تماس: ٠٧٠٦٣٤١١٤٦

ایمیل:

وب سایت:


۳-  ماهنامه شهروند

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شکیب زیرک

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:


۴-  هفته نامه پیام بهار

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۵ در شهر فیروزکوه تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ: ۲۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمدگل یزدان

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٩٨٤٠٤٨٢٨

ایمیل:


۵-  ماهنامه اتحاد

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ در شهر فیروزکوه تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ: ۲۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: پرویز یعقوبی

شماره تماس: ٠٧٩٧٠٦٨٤٧٣

ایمیل:


۶-  ماهنامه فیروزکوه

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۳ در شهر فیروزکوه تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: غلام ربانی هدفمند

شماره تماس:

ایمیل:


۷-  ماهنامه پیام جهاد

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۵ در شهر فیروزکوه تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غور

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: دین محمد عظیمی

شماره تماس: ٠٧٩٨٤٠٤٨٢٨

ایمیل:


رسانه های آنلاین-غیردولتی(خصوصی)

وب سایت خبری

جام غور

آغاز فعالیت: این وب سایت خبری در ۴ میزان ۱۳۸۴ هجری خورشیدی بنیان گذاشته شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

صاحب امتیاز: عبدالقدیر علم

شماره تماس:

ایمیل: a.qadeeralam@gmail.com

مدیر نشر مطالب: حمیدالله ژواک

شماره تماس:

ایمیل: hamidzhwak09@gmail.com

شماره تماس:

نشانی وب سایت: http://www.jame-ghor.com


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ولایت غور کامل نیست و به زودی به روز می شود.