ما کی هستیم

مرکز خبرنگاران افغانستان، یک نهاد مستقل و غیر دولتی است که براساس احکام قانون رسانه‌های همگانی کشور ایجاد گردیده است.
این نهاد در ماه ثور ۱۳۸۸ با کسب جواز رسمی از وزارت اطلاعات و فرهنگ با نام «مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» شروع به فعالیت کرد اما در اول میزان ۱۳۹۰ با فیصله هیئت رهبری و موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ نام آن از «مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان» به «‌مرکز خبرنگاران افغانستان» ‌ تعدیل گردید.

اهداف

مرکز خبرنگاران افغانستان بخاطر حمایت از خبرنگاران و دست اندرکاران امور رسانه‌ای و کمک به نهادینه کردن فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور ایجاد شده و فعالیت دارد:

  • برگزاری برنامه‌های آموزشی بخاطر ارتقاء کیفی کار خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای و رسانه‌ها؛
  • برگزاری برنامه‌های آموزشی در زمینه حفظ امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها؛
  • برگزاری همایش‌ها ونشست‌های علمی و تخصصی در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها؛
  • دادخواهی برای حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها؛
  • پوشش خبری رویدادهای مرتبط با خبرنگاران و رسانه‌ها؛
  • نشراعلان‌های کاریابی و اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های آموزشی و رقابتی داخلی و خارجی برای خبرنگاران و رسانه‌ها؛
  • تقدیر از خبرنگاران برتر و رسانه‌های ممتاز کشور