هيأت مشاورین

اسحاق قریشی
اسحاق قریشی
فعال رسانه‌ای
فیصل کریمی
فیصل کریمی
رئیس انستیتوت مطالعات رسانه‌ای افغانستان
عزیز حکیمی
عزیز حکیمی
فعال رسانه‌ای
عمر نثار
عمر نثار
مسؤل وب سایت خبری تحلیلی افغانستان.رو
نصرت صمیمی
نصرت صمیمی
فعال رسانه‌ای
امام محمد وریماچ
امام محمد وریماچ
خبرنگار پیشکسوت