نمایندگان ولایات

برای آشنایی با نمایندگان مرکز خبرنگاران افغانستان در ولایات مختلف، نام ولایت مورد نظر را از جدول کنار صحفه انتخاب کنید و یا بر روی نام ولایت در نقشه کلیک کنید.