مرکز خبرنگاران: دستور منع عکاسی و تصویربرداری خبرنگاران در هلمند را محکوم می‌کنیم

۲ حوت ۱۴۰۱

لشکرگاه- مرکز خبرنگاران  افغانستان، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از سوی خبرنگاران در ولایت هلمند را غیرقانونی و در جهت تضعیف هر چه بیشتر رسانه‌ها در کشور می‌داند و خواستار تجدید نظر فوری در این زمینه و رعایت همه حقوق قانونی خبرنگاران و رسانه‌ها می‌باشد.

منابع محلی در ولایت  هلمند به مرکز خبرنگاران گفته‌اند که این دستور تازه از سوی اداره محلی ولایت هلمند امروز سه شنبه به خبرنگاران ابلاغ شده است.

مطابق با این دستور که به صورت شفافی به خبرنگاران ارایه شده است، مصاحبه تصویری با مسؤلان محلی و یا تهیه گزارش‌های تصویری از شهروندان ممنوع است و خبرنگاران نباید از این دستور سرپیچی کنند. با وصف این،  به خبرنگاران گفته شده است که انجام مصاحبه و تهیه گزارش صوتی و گزارش‌های نوشتاری بدون تصویر آزاد است. منابع در هلمند می‌گویند که به مسؤلان و کارمندان ادارات دولتی نیز گفته شده است که نباید مصاحبه تصویری داشته باشند. در همین راستا، اداره محلی(ولایت هلمند) و ریاست اطلاعات و فرهنگ که طبق معمول گزارش‌های کاری خود را همراه با عکس و یا تصویر با رسانه‌های محلی و خبرنگاران شریک می‌کردند، امروز هیچ عکس و تصویری به رسانه‌ها  ارسال نکرد‌ه‌اند.

درپی صدور این دستور، امروز خبرنگاران در هلمند امروز نتوانستند برای تهیه گزارش تصویری اقدام کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان ابلاغ دستور منع تصویربرداری و یا عکاسی خبرنگاران در هلمند را اقدامی خلاف قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات کشور می‌داند و آن را محکوم می‌کند.

درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه‌ها مداخله کند.

در میزان سال جاری، حیات الله مهاجر فراهی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» اعلام کرد که قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات با «اندکی تغییر» تعدیل شده است و بخاطر تائید به رهبری امارت فرستاده شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان وضع محدویت تازه بر تصویربرداری و عکاسی در هلمند را اقدامی دیگر در جهت تضعیف رسانه‌ها در کشور می‌داند و خواستار تجدید نظر در این دستور است. مرکز خبرنگاران  افغانستان از «امارت اسلامی» می‌خواهد به آزادی رسانه‌ها بر مبنای قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران و رسانه‌ها حقوق قانونی خود استفاده کنند.