معاون رادیو سلام وطند‌ار در حمله افراد مسلح زخمی شد

۲۱ جدی ۱۴۰۰

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، سوء قصد علیه نورمحمد هاشمی معاون شبکه رادیویی سلام وطندار درکابل، را به شدت محکوم می‌کند.

گل محمد گران، مدیر خبر سلام وطن‌دار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این رویداد حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر روز گذشته در ناحیه چهارم کابل رخ داده است. وی به نقل از هاشمی گفت که از دفتر به سوی خانه‌اش در حرکت بوده است که از سوی سه مهاجم مسلح که سوار بر موتر بودند در جاده دوم تایمنی متوقف شده است و سپس یکی از مهاجمان با تهدید اسلحه خواسته است که از موترش پائین شود اما در زد و خورد متقابل، اسلحهاش به زمین افتاده و هر سه نفر از محل فرار کرده‌اند.

هاشمی که از ناحیه چشم و کمر زخم برداشته است گفته است که به نیروهای امنیتی در حوزه مربوط گزارش داده و اسلحه مهاجم را نیز به آنان سپرده است.

تا اکنون مسؤلان امنیتی در کابل در این زمینه ابراز نظر نکرده اند و هویت مهاجمان و انگیزه آنان از این حمله نیز مشخص نشده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان حمله به نورمحمد هاشمی را به شدت محکوم می‌کند و این رویداد را نشانه‌ دیگری از افزایش خطرات موجود علیه کارمندان رسانه‌ها می‌داند و نسبت به پیامد این روند به شدت نگران است.

در حالی که افغانستان از جمله خطرناک ترین کشورها برای کار خبرنگاری شمرده می‌شود، تهدید خبرنگاران و رسانه‌ها و خشونت علیه کارمندان رسانه‌ای در سال جاری هجری خورشیدی به ویژه پس از سقوط حکومت جمهوری و تحولات سیاسی جدید افزایش یافته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان از مسؤلان حکومت سرپرست طالبان می‌خواهد که به تعهدات خود در مورد تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها و احترام به آزادی بیان، نه تنها در حرف، بلکه در عمل پایبندی نشان دهند و با مجازات و تامین عدالت در مورد عاملان خشونت و یا تهدید خبرنگاران، زمینه فعالیت آزاد و بدون هراس خبرنگاران را فراهم سازند.