اعلامیه فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌‌ای افغانستان در رابطه با برگزاری انتخابات غیرقانونی به نام این فدراسیون درکابل

۷ جدی ۱۴۰۰

فدارسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای افغانستان اعلام می‌دارد که تلاش‌ها و اقدام‌های اخیر افراد فرصت طلب در جهت سوء‌ استفاده از نام و اعتبار این فدراسیون، خلاف اساس‌نامه این تشکل و مغایر با قانون رسانه‌های همگانی کشور بوده و بی اعتبار و قابل پیگرد قانونی میباشد.

این افراد که خود را مدافع حقوق خبرنگاران معرفی می‌کنند، با سوء استفاده از وضعیت موجود در نشستی به نام فدراسیون در کابل، تلاش کردند خود را صاحب اختیار و اداره فدراسیون جلوه دهند.

برگزارکنندگان این نشست که متاسفانه هیچ کدام عضویت رهبری فدراسیون را ندارند و صاحب حق رای نیز نیستند، در راستای نزدیکی به اداره جدید حاکم بر کشور، روز گذشته انتخاباتی را به شکل نمایشی و بدون حضور مسؤلان نهادهای عضو فدراسیون برگزار کردند، درحالی که بر مبنای اساسنامه فدراسیون هر گونه تصمیم از جمله انتخابات آن باید با حضور و رای دو سوم اعضا صورت می‌گیرد و اعتبار اجرایی پیدا می‌کند.

بنابراین، نهادهای عضو فدراسیون این نوع تلاش‌ها و اقدامات غیرقانونی را که در راستای صدمه زدن به نهادهای مستقل مدافع آزادی بیان صورت می‌گیرد، به شدت محکوم می‌کند.

بعد از سقوط حکومت سابق در ۱۵ آگست سال جاری، رهبری فدراسیون تلاش کرده است تا در یک چارچوب جدید در سطح بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دهد تا بتواند از آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور به درستی دفاع و حمایت کند و مانع آسیب و صدمه به دستاوردها در این زمینه شود.

فدراسیون نهاهای خبرنگاری و رسانه‌ای افغانستان از خبرنگاران و رسانه‌های کشور می‌خواهد با توجه به وضعیت سیاسی موجود در کشور، این گونه تلاش‌ها و اقدام‌های‌ غیرقانونی و هدفمند که بخاطر لطمه زدن به روند آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در کشور صورت می‌گیرد، جدی پنداشته و در همراهی با رهبری فدراسیون اجازه ندهند دستاوردها در این زمینه ضعیف و به سوی نابودی سوق داده شود.

فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای که حدود ۸ سال پیش به عنوان یک چتر حمایتی بخاطر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور ایجاد شد، به رعایت اصل بی‌طرفی و فعالیت حرفه‌ای متعهد بوده و اجازه نمی‌دهد با استفاده از نام آن کار سیاسی صورت گیرد و یا از جناح، جریان سیاسی، گروه و یا شخص خاصی حمایت و یا جانب‌داری شود و یا کارهای خارج از اصول کاری‌اش انجام شود.