خبرهای افغانستان

شمارش‌گر رویدادها-1400

0
کشته شده
0
سایر موارد

( زخمی، خشونت فیزیکی، حمله، توهین، تهدید، بازداشت، ربوده شده)

مرکز خبرنگاران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی( فیسبوک، توییتر، لینکدین)

تاریخچه مطبوعات افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان عضو سازمان‌ها و شبکه‌های بین‌المللی زیر است:

Image
Image
Image
Image